Top 5 luật tài chính mới nhất năm 2022

Dưới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề luật tài chính hay nhất do chính tay đội ngũ cuocthidancapctt chúng tôi biên soạn và tổng hợp:

1. Luật Ngân sách Nhà nước 2015, luật số 83/2015/QH13 mới nhất 2021

Tác giả: vbpq.mof.gov.vn

Ngày đăng: 06/23/2021 04:38 AM

Đánh giá: 5 ⭐ ( 55592 đánh giá)

Tóm tắt: Luật Ngân sách Nhà nước 2015, số 83/2015/QH13 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/01/2017, quy định cụ thể về việc công khai, giám sát ngân sách Nhà nước. Theo đó, ngân sách Nhà nước phải được công bố tại kỳ họp; niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị; …

Khớp với kết quả tìm kiếm: Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 143/2015/TT-BTC ngày 11 tháng 09 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô ……. read more

Luật Ngân sách Nhà nước 2015, luật số 83/2015/QH13 mới nhất 2021

2. Luật tài chính công là gì? Đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật tài chính công?

Tác giả: vbpq.mof.gov.vn

Ngày đăng: 02/26/2020 04:01 AM

Đánh giá: 4 ⭐ ( 80184 đánh giá)

Tóm tắt: Luật Tài chính công là gì? Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của Luật tài chính công? Kết cấu pháp luật tài chính công? Sự giống và khác nhau giữa Luật tài chính công và Luật ngân sách?

Khớp với kết quả tìm kiếm: … Vụ Chính sách thuế, Vụ Ngân sách nhà nước, Bộ Khoa Học, Công Nghệ Và Môi Trường. Thiết lập lại. TÌM KIẾM. Lĩnh vực: Quản lý tài chính doanh nghiệp ……. read more

Luật tài chính công là gì? Đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật tài chính công?

3. Luật Tài chính – Ngân hàng

Tác giả: luathoangphi.vn

Ngày đăng: 01/03/2020 05:33 AM

Đánh giá: 5 ⭐ ( 13816 đánh giá)

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: Luật Tài chính là một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Đây là bộ phận pháp luật rất quan trọng, điều chỉnh các quan hệ kinh tế ……. read more

Luật Tài chính - Ngân hàng

4. Hướng Dẫn Môn Học Luật Tài Chính

Tác giả: hocluat.vn

Ngày đăng: 03/24/2021 11:59 AM

Đánh giá: 4 ⭐ ( 37562 đánh giá)

Tóm tắt: Hướng dẫn môn học Luật Tài chính
NXB: Tư Pháp
Tác giả:TS. Phùng Thị Cẩm Châu
Số trang: 308
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 75.000 VND
Kích thước: 14.5 x 20.5

Khớp với kết quả tìm kiếm: Luật Tài chính là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực hoạt động tài chính của nhà nước….. read more

Hướng Dẫn Môn Học Luật Tài Chính

5. Bộ Tài Chính

Tác giả: luatvietnam.vn

Ngày đăng: 10/23/2021 09:47 AM

Đánh giá: 4 ⭐ ( 81716 đánh giá)

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách là quỹ do cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập, hoạt động độc lập với ngân sách nhà nước, nguồn thu, nhiệm vụ chi ……. read more

Bộ Tài Chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.