Top 14 phòng tài chính ctu mới nhất năm 2022

Dưới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề phòng tài chính ctu hay nhất do chính tay đội ngũ cuocthidancapctt chúng tôi biên soạn và tổng hợp:

1. Phòng ban

Tác giả: dfa.ctu.edu.vn

Ngày đăng: 02/07/2021 01:29 PM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 37144 đánh giá)

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: Phòng Tài Chính thông báo nhận tiền học bổng khuyến khích hỗ trợ học kỳ 1, năm học 2021-2022 căn cứ quyết định số 4073/QĐ-ĐHCT ngày 21/10/2021 như sau….. read more

Phòng ban

2. Liên hệ

Tác giả: www.ctu.edu.vn

Ngày đăng: 10/29/2019 10:50 AM

Đánh giá: 4 ⭐ ( 29110 đánh giá)

Tóm tắt: Website chia sẻ thông tin phục vụ cho quá trình học tập, nghiên cứu của sinh viên, các hoạt động của trường Đại học Cần Thơ

Khớp với kết quả tìm kiếm: PHÒNG BAN VÀ TRUNG TÂM TRỰC THUỘC ĐẠI HỌC CẦN THƠ … PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN … Thực hiện các thủ tục giao dịch tài chính với các tổ chức và cá nhân ……. read more

Liên hệ

3. P. Hành chính – Tài chính

Tác giả: www.ctu.edu.vn

Ngày đăng: 01/11/2021 07:29 PM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 33513 đánh giá)

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: → Phòng Tài chính ; Trưởng phòng, ông Nguyễn Văn Duyệt, nvduyet@ctu.edu.vn, 0292 3832 662 ; P. Trưởng phòng, ông Vũ Xuân Nam, vxnam@ctu.edu.vn, 0292 3872 117 ; – ……. read more

P. Hành chính - Tài chính

4. Liên hệ công tác

Tác giả: mdi.ctu.edu.vn

Ngày đăng: 11/22/2021 12:48 PM

Đánh giá: 5 ⭐ ( 94350 đánh giá)

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: Phòng Hành chính – Tài chính – Thư Viện là bộ phận tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Viện trong việc tổ chức thực hiện và quản lý mọi mặt công tác hành chính ……. read more

Liên hệ công tác

5. Học bổng khuyến khích học tập

Tác giả: dsa.ctu.edu.vn

Ngày đăng: 09/11/2019 10:44 PM

Đánh giá: 4 ⭐ ( 90663 đánh giá)

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: Phối hợp với P.Tài chính thực hiện tổ chức công tác thu phí KTX theo học kỳ; đối soát số liệu việc thu phí hàng năm;. – Thủ tục thanh toán ra trường, ……. read more

Học bổng khuyến khích học tập

6. Giới thiệu

Tác giả: dsa.ctu.edu.vn

Ngày đăng: 06/30/2020 07:30 PM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 80039 đánh giá)

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: Học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, năm học 2021 – 2022 (chính thức) … Sinh viên theo dõi thông báo nhận tiền học bổng trên website Phòng Tài chính ……. read more

Giới thiệu

7. Lễ mở Hồ sơ đề xuất tài chính của gói thầu 05 và 06

Tác giả: ce.ctu.edu.vn

Ngày đăng: 04/02/2021 05:48 PM

Đánh giá: 4 ⭐ ( 73969 đánh giá)

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: – Phòng máy tính để đáp ứng nhu cầu học lý thuyết kết hợp với thực hành. Hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Bên cạnh hoạt động giảng dạy, ……. read more

Lễ mở Hồ sơ đề xuất tài chính của gói thầu 05 và 06

8. Trang chủ

Tác giả: www.ctu.edu.vn

Ngày đăng: 02/15/2019 03:03 PM

Đánh giá: 5 ⭐ ( 91081 đánh giá)

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: – Kế toán phụ trách dự toán kinh phí của Phòng Tài vụ phải tuân thủ đầy đủ quy định của quy trình công việc, phải thực hiện nhanh chóng, kịp thời đảm bảo công ……. read more

Trang chủ

9. Lễ Mở thầu – Phần hồ sơ đề xuất tài chính gói thầu 2-3 “Mua sắm thiết bị cho phòng thí nghiệm công nghệ cao”

Tác giả: dsa.ctu.edu.vn

Ngày đăng: 03/23/2021 08:39 PM

Đánh giá: 5 ⭐ ( 35485 đánh giá)

Tóm tắt: Website chia sẻ thông tin phục vụ cho quá trình học tập, nghiên cứu của sinh viên, các hoạt động của trường Đại học Cần Thơ

Khớp với kết quả tìm kiếm: Sinh viên chờ thông báo nhận tiền trên website Phòng Tài Chính … Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ: Sinh viên nộp trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên từ ……. read more

Lễ Mở thầu - Phần hồ sơ đề xuất tài chính gói thầu 2-3

10. Lễ Mở thầu – Phần hồ sơ đề xuất tài chính gói thầu 2-2 “Mua sắm thiết bị cho phức hợp các phòng thí nghiệm nghiên cứu”

Tác giả: www.ctu.edu.vn

Ngày đăng: 11/01/2019 02:57 AM

Đánh giá: 4 ⭐ ( 66230 đánh giá)

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: Tham dự lễ mở thầu, có đại diện Văn phòng Dự án JICA tại Trường ĐHCT gồm: GS. Tsunoda Manabu, GS. Atsushi Ishimatsu, ông Kunimoto Kazuhiko; đại diện các nhà ……. read more

Lễ Mở thầu - Phần hồ sơ đề xuất tài chính gói thầu 2-2

11. Phòng tài chính ctu ở đâu

Tác giả: dsa.ctu.edu.vn

Ngày đăng: 12/13/2019 01:14 PM

Đánh giá: 4 ⭐ ( 26349 đánh giá)

Tóm tắt: Công văn thu hộ học phí có tính phí của Ngân hàng Nông Nghiệp Quy trình thu học phí này áp dụng cho sinh viên cao đẳng, …

Khớp với kết quả tìm kiếm: Phòng Tài Chính thông báo nhận tiền học bổng khuyến khích hỗ trợ học kỳ 1, năm học 2021-2022 căn cứ quyết định số 4073/QĐ-ĐHCT ngày 21/10/2021 như sau….. read more

Phòng tài chính ctu ở đâu

12. Phòng Tài chính | Đại học Tôn Đức Thắng

Tác giả: dsa.ctu.edu.vn

Ngày đăng: 06/03/2020 11:33 PM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 11050 đánh giá)

Tóm tắt: Phòng Tài chính

 

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Khớp với kết quả tìm kiếm: PHÒNG BAN VÀ TRUNG TÂM TRỰC THUỘC ĐẠI HỌC CẦN THƠ … PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN … Thực hiện các thủ tục giao dịch tài chính với các tổ chức và cá nhân ……. read more

Phòng Tài chính | Đại học Tôn Đức Thắng

13. Phòng Tài chính, Các Khoa – Giới thiệu, Giới thiệu, Đại Học Lạc Hồng

Tác giả: www.ctu.edu.vn

Ngày đăng: 03/17/2020 02:46 PM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 37082 đánh giá)

Tóm tắt: Chức năng, nhiệm vụ Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý tài chính, tài sản, lập kế hoạch tài chính và theo dõi giám sát, kiểm tra việc thu chi, sử dụng tài chính cùng các lĩnh vực khác có liên quan đến tài chính, tài sản của trường đúng với quy định của Nhà nước và Hội đồng

Khớp với kết quả tìm kiếm: → Phòng Tài chính ; Trưởng phòng, ông Nguyễn Văn Duyệt, nvduyet@ctu.edu.vn, 0292 3832 662 ; P. Trưởng phòng, ông Vũ Xuân Nam, vxnam@ctu.edu.vn, 0292 3872 117 ; – ……. read more

Phòng Tài chính, Các Khoa - Giới thiệu, Giới thiệu, Đại Học Lạc Hồng

14. Tài chính cho các trường đại học công lập khi thực hiện cơ chế tự chủ

Tác giả: www.ctu.edu.vn

Ngày đăng: 09/05/2019 02:25 PM

Đánh giá: 4 ⭐ ( 17964 đánh giá)

Tóm tắt: Trong bối cảnh mới, nguồn lực tài chính từ ngân sách nhà nước cho giáo dục đại học công lập còn hạn hẹp, việc tăng cường huy động và huy động có hiệu quả các nguồn lực tài chính cho giáo dục đại học công lập, hướng tới phát triển nhanh, toàn diện …

Khớp với kết quả tìm kiếm: Phòng Hành chính – Tài chính – Thư Viện là bộ phận tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Viện trong việc tổ chức thực hiện và quản lý mọi mặt công tác hành chính ……. read more

Tài chính cho các trường đại học công lập khi thực hiện cơ chế tự chủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.