Top 6 câu hỏi lý thuyết tài chính tiền tệ có đáp an mới nhất năm 2022

Dưới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề câu hỏi lý thuyết tài chính tiền tệ có đáp an hay nhất do chính tay đội ngũ cuocthidancapctt chúng tôi biên soạn và tổng hợp:

1. Đáp án trắc nghiệm Lý thuyết tài chính tiền tệ – Chương 1 – Chương 1. Tổng quan về tài chính tiền tệ – StuDocu

Tác giả: www.studocu.com

Ngày đăng: 09/29/2021 09:59 AM

Đánh giá: 5 ⭐ ( 48048 đánh giá)

Tóm tắt: Đáp án trắc nghiệm Lý thuyết tài chính tiền tệ – Chương 1 chương tổng quan về tài chính tiền tệ (45 câu) (câu 29 ko chắc chắn nha tổng quan về tiền tệ cu du ng

Khớp với kết quả tìm kiếm: 153 câu hỏi trắc nghiệm (có đáp án) môn: lý thuyết tài chính tiền tệ câu mức độ thanh khoản … 153 cau trac nghiem va dap an ly thuyet tai chinh tien te….. read more

Đáp án trắc nghiệm Lý thuyết tài chính tiền tệ - Chương 1 - Chương 1. Tổng quan về tài chính tiền tệ - StuDocu

2. CÂU HỎI TÀI LIỆU MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ CÓ ĐÁP ÁN – Tài liệu

Tác giả: www.studocu.com

Ngày đăng: 01/15/2020 06:22 AM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 77534 đánh giá)

Tóm tắt: Tài liệu về CÂU HỎI TÀI LIỆU MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ CÓ ĐÁP ÁN – Tài liệu , CAU HOI TAI LIEU MON TAI CHINH TIEN TE CO DAP AN – Tai lieu tại 123doc – Thư viện trực tuyến hàng đầu Việt Nam

Khớp với kết quả tìm kiếm: Chương 1. Tổng quan về tài chính tiền tệ (45 câu) (câu 29 ko chắc chắn nha :-P). 1. Tổng quan về tiền tệ. 1. Để một hàng hoá có thể trở thành tiền, ……. read more

CÂU HỎI TÀI LIỆU MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ CÓ ĐÁP ÁN - Tài liệu

3. 153 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn lý thuyết tài chính tiền tệ – Tailieu123.org – Chia sẻ và tải tài liệu miễn phí

Tác giả: 123docz.net

Ngày đăng: 04/28/2021 09:18 PM

Đánh giá: 4 ⭐ ( 27061 đánh giá)

Tóm tắt: Câu 1. Mức độ thanh khoản của một tài sản được xác định bởi:
a) Chi phí thời gian để chuyển tài sản đó thành tiền mặt.
b) Chi phí tài chính để chuyển tài sản đó thành tiền mặt.
c) Khả năng tài sản có thể được bán một cách dễ dàng với giá thị trường.
d) Cả a) và b).
e) Có người sẵn sàng trả một số tiền để sở hữu tài sản đó.
Câu 2. Trong nền kinh tế hiện vật, một con gà có giá bằng 10 ổ bánh mỳ, một bình sữa có giá bằng 5 ổ bánh mỳ. Giá của một bình sữa tính theo hàng hoá khác là:
a) 10 ổ bánh mỳ b) 2 con gà
c) Nửa con gà d) Không có ý nào đúng

Khớp với kết quả tìm kiếm: Tài liệu về CÂU HỎI TÀI LIỆU MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ CÓ ĐÁP ÁN – Tài liệu , CAU HOI TAI LIEU MON TAI CHINH TIEN TE CO DAP AN – Tai lieu tại 123doc – Thư viện ……. read more

153 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn lý thuyết tài chính tiền tệ - Tailieu123.org - Chia sẻ và tải tài liệu miễn phí

4. Câu hỏi trắc nghiệm Tài chính tiền tệ có đáp án – phần 3

Tác giả: www.slideshare.net

Ngày đăng: 12/20/2019 11:46 PM

Đánh giá: 4 ⭐ ( 42089 đánh giá)

Tóm tắt: Bộ câu hỏi trắc nghiệm tài chính tiền tệ có đáp án – phần 3 bao gồm 50 câu hỏi lý thuyết và thực hành tài chính tiền tệ mới nhất

Khớp với kết quả tìm kiếm: – Cho vay có đảm bảo: là loại cho vay dựa trên cơ sở phải. NHTW ñaõ lôïi duïng moái quan heä ñoù ñeå thöïc hieän muïc tieâu chính saùch tieàn. Hoaëc thöïc hieän ……. read more

Câu hỏi trắc nghiệm Tài chính tiền tệ có đáp án - phần 3

5. Câu hỏi trắc nghiệm Tài chính tiền tệ có đáp án – phần 5

Tác giả: www.tailieu123.org

Ngày đăng: 08/10/2019 12:29 AM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 40677 đánh giá)

Tóm tắt: Bộ câu hỏi trắc nghiệm tài chính tiền tệ có đáp án – phần 5 bao gồm 50 câu hỏi lý thuyết và thực hành tài chính tiền tệ mới nhất

Khớp với kết quả tìm kiếm: 153 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn lý thuyết tài chính tiền tệ. 29. 1704. 486. Định dạng. Báo cáo tài liệu vi phạm. Tải xuống. 153 CÂU H I TR C NGHI MỎ Ắ ……. read more

Câu hỏi trắc nghiệm Tài chính tiền tệ có đáp án - phần 5

6. 25 Câu hỏi tự luận Lý thuyết Tài chính Tiền tệ (kèm lời giải)

Tác giả: www.tailieu123.org

Ngày đăng: 12/26/2021 07:25 PM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 64693 đánh giá)

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: e) Có người sẵn sàng trả một số tiền để sở hữu tài sản đó. TL: d) theo định nghĩa về “Liquidity”….. read more

25 Câu hỏi tự luận Lý thuyết Tài chính Tiền tệ (kèm lời giải)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.