Top 11 cơ cấu tổ chức bộ tài chính mới nhất năm 2022

Dưới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề cơ cấu tổ chức bộ tài chính hay nhất do chính tay đội ngũ cuocthidancapctt chúng tôi biên soạn và tổng hợp:

1. Bộ Tài Chính là gì? Nhiệm vụ, chức năng và cơ cấu tổ chức

Tác giả: luatduonggia.vn

Ngày đăng: 10/01/2020 03:45 AM

Đánh giá: 5 ⭐ ( 95669 đánh giá)

Tóm tắt: Bộ Tài chính là gì? Nhiệm vụ, chức năng của Bộ Tài chính? Cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính?

Khớp với kết quả tìm kiếm: 20 Vụ, Cục thuộc Bộ và 5 đơn vị cấp Tổng cục là cơ quan hành chính giúp Bộ thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tài chính và có 9 đơn vị sự nghiệp…. read more

Bộ Tài Chính là gì? Nhiệm vụ, chức năng và cơ cấu tổ chức

2. Nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

Tác giả: mof.gov.vn

Ngày đăng: 03/08/2021 01:55 PM

Đánh giá: 5 ⭐ ( 58120 đánh giá)

Tóm tắt: (Chinhphu.vn) – Chính phủ vừa ban hành Nghị định 87/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

Khớp với kết quả tìm kiếm: Cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính theo Nghị định 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017: 1. Vụ Ngân sách nhà nước. 2. Vụ Đầu tư. 3. Vụ Tài chính quốc phòng, an ninh, đặc ……. read more

Nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

3. Vì sao Bộ Tài chính đề xuất giữ nguyên mô hình 5 Tổng cục?

Tác giả: mof.gov.vn

Ngày đăng: 04/23/2019 02:47 PM

Đánh giá: 4 ⭐ ( 72241 đánh giá)

Tóm tắt: (Dân trí) – Bộ Tài chính đề xuất tổ chức lại Vụ Chính sách thuế thành Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí; giữ nguyên mô hình 5 Tổng cục

Khớp với kết quả tìm kiếm: …. read more

Vì sao Bộ Tài chính đề xuất giữ nguyên mô hình 5 Tổng cục?

4. Bộ Tài chính đổi mới, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Tác giả: www.vpcp.chinhphu.vn

Ngày đăng: 02/02/2020 02:01 AM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 10635 đánh giá)

Tóm tắt: Công tác cải cách tổ chức bộ máy luôn được Bộ Tài chính xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành. Triển khai hiệu quả công tác này, tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính thời gian qua ngày càng được hoàn thiện theo hướng tinh gọn, hiệu l…

Khớp với kết quả tìm kiếm: Địa chỉ: Số 28 Trần Hưng Đạo – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội. Điện thoại Cổng thông tin điện tử: (84-24)2220.2828-2888. Fax: (84-24)2220.8091. Email: support@mof.gov….. read more

Bộ Tài chính đổi mới, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

5. Quyết định 1618/QĐ-BTC cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương

Tác giả: nganhangphapluat.lawnet.vn

Ngày đăng: 09/30/2019 08:48 AM

Đánh giá: 4 ⭐ ( 68816 đánh giá)

Tóm tắt: Quyết định 1618/QĐ-BTC 2019 của Bộ Tài chính về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương

Khớp với kết quả tìm kiếm: Về tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ tài chính tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách về quản lý sử dụng ……. read more

Quyết định 1618/QĐ-BTC cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương

6. Bộ Tài chính tập trung cải cách tổ chức bộ máy hành chính

Tác giả: lawnet.vn

Ngày đăng: 09/02/2021 09:24 AM

Đánh giá: 5 ⭐ ( 56359 đánh giá)

Tóm tắt: Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước luôn là một trong những mục tiêu ưu tiên của Bộ Tài chính. Trong đó, tập trung bồi dưỡng nguồn nhân lực và sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả vẫn là nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới của Bộ Tài chính.

Khớp với kết quả tìm kiếm: Bộ Tài chính được cơ cấu tổ chức như thế nào? · 1. Vụ Ngân sách nhà nước. · 2. Vụ Đầu tư. · 3. Vụ Tài chính quốc phòng, an ninh, đặc biệt (Vụ I)….. read more

Bộ Tài chính tập trung cải cách tổ chức bộ máy hành chính

7. Dự thảo nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

Tác giả: vi.wikipedia.org

Ngày đăng: 03/01/2020 11:18 PM

Đánh giá: 5 ⭐ ( 93509 đánh giá)

Tóm tắt: Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ này.

Khớp với kết quả tìm kiếm: Cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính bao gồm tổ chức nào? · 1. Vụ Ngân sách nhà nước. · 2. Vụ Đầu tư. · 3. Vụ Tài chính quốc phòng, an ninh, đặc biệt ( ……. read more

Dự thảo nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

8. Hệ thống thông tin VBQPPL

Tác giả: dtbd.moha.gov.vn

Ngày đăng: 01/14/2020 05:08 PM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 63936 đánh giá)

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: Bộ Tài chính là cơ quan của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính, ngân sách nhà nước, thuế, ……. read more

Hệ thống thông tin VBQPPL

9. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

Tác giả: thuvienphapluat.vn

Ngày đăng: 10/26/2020 03:09 PM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 93374 đánh giá)

Tóm tắt: Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

Khớp với kết quả tìm kiếm: CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ TÀI CHÍNH (Theo Nghị định 118/2008/NĐ-CP, ngày 27/11/2008) 1. Vụ Ngân sách nhà nước. 2. Vụ Đầu tư. 3. Vụ I. 4….. read more

Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

10. Quy định chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính

Tác giả: monre.gov.vn

Ngày đăng: 10/11/2019 11:38 AM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 92540 đánh giá)

Tóm tắt: Chính phủ vừa ban hành Nghị định 87/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

Khớp với kết quả tìm kiếm: Nghị định 87/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính….. read more

Quy định chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính

11. THAY ĐỔI CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Tác giả: dantri.com.vn

Ngày đăng: 02/03/2021 11:25 PM

Đánh giá: 4 ⭐ ( 52297 đánh giá)

Tóm tắt: Encolaws M&A – mua bán, sáp nhập doanh nghiệp – chuyển nhượng dự án; Franchise – nhượng quyền thương mại; Tài chính – Ngân hàng; FDI – Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam; Đầu tư ra nước ngoài; Hợp đồng hợp tác, đầu tư, kinh doanh, thương mại; Sáng chế; Nhãn hiệu; Xử lý xâm phạm SHTT – Tranh tụng

Khớp với kết quả tìm kiếm: 20 Vụ, Cục thuộc Bộ và 5 đơn vị cấp Tổng cục là cơ quan hành chính giúp Bộ thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tài chính và có 9 đơn vị sự nghiệp…. read more

THAY ĐỔI CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.