Top 10 cải cách tài chính công mới nhất năm 2022

Dưới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề cải cách tài chính công hay nhất do chính tay đội ngũ cuocthidancapctt chúng tôi biên soạn và tổng hợp:

1. Dấu ấn trong cải cách tài chính công ở Thái Nguyên

Tác giả: cchc.cinet.vn

Ngày đăng: 09/23/2019 09:24 PM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 53110 đánh giá)

Tóm tắt: Năm 2020, chỉ số CCHC công của Thái Nguyên xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố, trong đó nội dung cải cách tài chính công đạt 11,07/12 điểm, xếp thứ nhất trong cả nước. Đối với đánh giá chỉ số CCHC tại…

Khớp với kết quả tìm kiếm: Xét trên phạm vi rộng, cải cách tài chính công là cải cách các hoạt động thu và chi bằng tiền của nhà nước, thông qua đó tác động đến toàn bộ hoạt động quản lý ……. read more

Dấu ấn trong cải cách tài chính công ở Thái Nguyên

2. Tiếp tục cải cách tài chính công

Tác giả: sotaichinh.thainguyen.gov.vn

Ngày đăng: 05/07/2020 02:33 AM

Đánh giá: 4 ⭐ ( 75334 đánh giá)

Tóm tắt: (ĐCSVN) – Trong nhiều năm qua, sự hỗ trợ của các đối tác phát triển và các nhà tài trợ đã đóng góp tích cực và thiết thực vào các đột phá chiến lược của ngành tài chính như hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao hiệu quả huy động và phân bổ các nguồn lực tài chính công, đổi mới các quy trình nghiệp vụ, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và tăng cường năng…

Khớp với kết quả tìm kiếm: Năm 2020, chỉ số CCHC công của Thái Nguyên xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố, trong đó nội dung cải cách tài chính công đạt 11,07/12 điểm, ……. read more

Tiếp tục cải cách tài chính công

3. Cải cách tài chính công tạo đà cho kinh tế-xã hội phát triển

Tác giả: cchc.backan.gov.vn

Ngày đăng: 04/15/2019 05:29 PM

Đánh giá: 4 ⭐ ( 34841 đánh giá)

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: Các văn bản về cải cách tài chính công được đăng tải chi tiết trên Trang TTĐT Sở Tài chính. Xác định CCHC là khâu then chốt quyết định chất lượng và tiến độ ……. read more

Cải cách tài chính công tạo đà cho kinh tế-xã hội phát triển

4. CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG GIAI ĐOẠN 2011 – 2020

Tác giả: dangcongsan.vn

Ngày đăng: 02/01/2020 05:30 PM

Đánh giá: 5 ⭐ ( 66650 đánh giá)

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: Tiếp tục cải cách tài chính công. Thứ sáu, 21/01/2022 22:39 (GMT+7) ……. read more

CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

5. Thông tin CCHC tháng 7: Mục tiêu, nhiệm vụ của Cải cách tài chính công trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 – Thông tin kết quả triển khai CCHC của Bộ Y tế –

Tác giả: www.quangninh.gov.vn

Ngày đăng: 10/02/2021 05:58 AM

Đánh giá: 5 ⭐ ( 92457 đánh giá)

Tóm tắt: Mục tiêu: Đổi mới mạnh mẽ cơ chế phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước cho cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập gắn với nhiệm vụ được giao và sản phẩm đầu ra, nhằm nâng cao tính…

Khớp với kết quả tìm kiếm: Để thực hiện mục tiêu này, trong đó có nội dung cải cách hành chính trên lĩnh vực Tài chính công, Sở Tài chính đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các cơ chế ……. read more

Thông tin CCHC tháng 7: Mục tiêu, nhiệm vụ của Cải cách tài chính công trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 - Thông tin kết quả triển khai CCHC của Bộ Y tế -

6. Bộ Tài chính đã chủ động, quyết liệt trong cải cách hiện đại hóa

Tác giả: www.quangninh.gov.vn

Ngày đăng: 08/15/2021 10:50 PM

Đánh giá: 4 ⭐ ( 65388 đánh giá)

Tóm tắt: Trả lời phỏng vấn phóng viên TBTCVN, chuyên gia kinh tế, TS. Nguyễn Minh Phong cho rằng, một số đơn vị trong ngành Tài chính như Thuế, Hải quan thời gian qua đã có những cố gắng rất lớn, chủ động, quyết liệt trong cải cách hiện đại hóa, cũng như triển khai chủ trương xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số.

Khớp với kết quả tìm kiếm: Để thực hiện việc cải cách tài chính công, Chính phủ đã ban hành Nghị Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 43/2006 NĐ-CP….. read more

Bộ Tài chính đã chủ động, quyết liệt trong cải cách hiện đại hóa

7. Tăng cường công tác cải cách tài chính công

Tác giả: caicachhanhchinh.gov.vn

Ngày đăng: 04/21/2019 01:08 PM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 47114 đánh giá)

Tóm tắt: Trong năm qua, công tác cải cách tài chính công đã được UBND tỉnh đặc biệt quan tâm, qua đó minh bạch hóa các nguồn thu, chi từ Trung ương đến địa phương, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, đồng thời đáp ứng các nhu cầu, lợi ích chung.

Khớp với kết quả tìm kiếm: 1. Thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo, điều hành của Chính phủ về cải cách tài chính công giai đoạn 2011 ……. read more

Tăng cường công tác cải cách tài chính công

8. Cổng thông tin điện tử Sở tài chính > Chi tiết tin cms mới

Tác giả: stc.binhdinh.gov.vn

Ngày đăng: 08/04/2021 09:22 PM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 58477 đánh giá)

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: Các giải pháp thực hiện cải cách tài chính công giai đoạn 2021 – 2030, chủ trương đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách, cơ chế tự chủ của các ……. read more

Cổng thông tin điện tử Sở tài chính> Chi tiết tin cms mới”no-referrer” src=”/Portals/_default/Skins/sotaichinh_moi/favicon.ico”></p> </p></div><h2 id=9. Cải cách tài chính công ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020

Tác giả: skhdt.binhdinh.gov.vn

Ngày đăng: 08/24/2021 09:48 PM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 74877 đánh giá)

Tóm tắt: Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 với những mục tiêu, nhiệm vụ về cải cách hành chính, trong đó có một nội dung quan trọng là cải cách tài chính công.

Khớp với kết quả tìm kiếm: Báo cáo Đánh giá kết quả thực hiện nội dung về công tác cải cách tài chính công giai đoạn 2011-2020; nhiệm vụ cải cách tài chính công giai đoạn 2021-2030….. read more

Cải cách tài chính công ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020

10. Cải cách hành chính của Bộ Tài chính thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội

Tác giả: moh.gov.vn

Ngày đăng: 12/05/2020 06:20 PM

Đánh giá: 5 ⭐ ( 45145 đánh giá)

Tóm tắt: Bộ Tài chính đã quyết liệt cải cách hành chính, trọng tâm là công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số một cách đồng bộ và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực tài chính.

Khớp với kết quả tìm kiếm: Thông tin CCHC tháng 7: Mục tiêu, nhiệm vụ của Cải cách tài chính công trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn ……. read more

Cải cách hành chính của Bộ Tài chính thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.