Mã ngành, tổ hợp xét tuyển Đại Học Tàі Chίnh Ngȃn Hàng Hà Nội năm 2022

STT

MÃ NGÀNH

NGÀNH ĐÀO TẠO

CHỈ TIÊU (dự kiến)

 

Tổng số

Xét tuyển từ kết quả thi THPT

(80%)

Xét tuyển từ kết quả học tập THPT (10%)

Xét tuyển từ kết quả ĐGNL (10%)

I

 

THẠC SĨ

150

 

 

 

1

8340201

Tàі chίnh – Ngȃn hàng

50

 

 

 

2

8340301

Kế toán

50

 

 

 

3

8340101

Quản trị kinh doanh

50

 

 

 

II

 

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

1.000

 

 

 

 

 

Khối ngành III

910

728

91

91

4

7340201

Tàі chίnh – Ngȃn hàng

290

232

29

29

5

7340201C

Tàі chίnh – Ngȃn hàng (CLC)

60

48

6

6

6

7340301

Kế toán

230

184

23

23

7

7340301C

Kế toán (CLC)

30

24

3

3

8

7340302

Kiểm toán

50

40

5

5

9

7340101

Quản trị kinh doanh

150

120

15

15

10

7340121

Kinh doanh thương mại

50

40

5

5

11

7380107

Luật kinh tế

50

40

5

5

 

 

Khối ngành V

50

40

5

5

12

7480201

Công nghệ thông tin

50

40

5

5

 

 

Khối ngành VII

40

40

 

 

13

7220201

Ngôn ngữ Anh

40

40

 

 

III

 

LIÊN THÔNG CHÍNH QUY

100

 

 

 

14

7340301

Kế toán

50

 

 

 

15

7340201

Tàі chίnh – Ngȃn hang

50

 

 

 

 

 

                 Tổng cộng

     1.250

          808

            96

96

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.