Top 17 cài đặt php mới nhất năm 2022

Dưới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề cài đặt php hay nhất do chính tay đội ngũ cuocthidancapctt chúng tôi biên soạn và tổng hợp:

1. Cài đặt môi trường phát triển ứng dụng PHP | Tự học ICT

Tác giả: tuhocict.com

Ngày đăng: 02/13/2021 11:08 PM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 93071 đánh giá)

Tóm tắt: Bài học hướng dẫn cách cài đặt các thành phần cần thiết để học và làm việc với PHP: chương trình dịch, bộ server Apache+PHP+MySQL, text editor/IDE.

Khớp với kết quả tìm kiếm: . Để quản lý các server, bạn chạy file C:\XAMPP\xampp-control.exe. Để chạy ứng dụng PHP bạn cần chạy Apache server (và MySQL sau này). Bấm vào nút Start tương ứng ở cột Actions….. read more

Cài đặt môi trường phát triển ứng dụng PHP | Tự học ICT

2. Hướng dẫn cài đặt PHP và MySQL | Tìm ở đây

Tác giả: timoday.edu.vn

Ngày đăng: 01/22/2021 12:13 PM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 83563 đánh giá)

Tóm tắt: Hướng dẫn từng bước cài đặt Webserver tích hợp ngôn ngữ PHP và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, v.v.

Khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn cài đặt PHP và MySQL · Apache là một phần mềm web server có nhiệm vụ tiếp nhận request từ trình duyệt người dùng sau đó chuyển giao cho PHP xử lý và ……. read more

Hướng dẫn cài đặt PHP và MySQL | Tìm ở đây

3. Cài đặt PHP và chạy Scrip PHP đầu tiên

Tác giả: xuanthulab.net

Ngày đăng: 09/25/2020 01:12 AM

Đánh giá: 5 ⭐ ( 89555 đánh giá)

Tóm tắt: Viết Script PHP với chương trình Helloworld đầu tiên, tìm hiểu cấu trúc cơ bản của một khối PHP cũng như cài đặt Wampserver (Windows) để chạy code PHP ở local, tạo máy chủ HTTP bằng lệnh PHP, cũng cài đặt Visual Studio Code và các phần mở rộng hỗ trợ PHP

Khớp với kết quả tìm kiếm: Viết Script PHP với chương trình Helloworld đầu tiên, tìm hiểu cấu trúc cơ bản của một khối PHP cũng như cài đặt Wampserver (Windows) để chạy code PHP ở ……. read more

Cài đặt PHP và chạy Scrip PHP đầu tiên

4. Cài đặt & Ví dụ PHP – Học lập trình PHP online – VietTuts

Tác giả: hocwebchuan.com

Ngày đăng: 05/27/2019 05:27 PM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 58544 đánh giá)

Tóm tắt: Để cài đặt PHP, bạn có thể cài đặt phần mềm AMP (Apache, MySQL, PHP). Nó có sẵn cho tất cả các hệ điều hành. Có nhiều tùy chọn AMP có sẵn trên thị trường

Khớp với kết quả tìm kiếm: Giới thiệu các bạn bộ cài đặt XAMPP, bộ này tích hợp khá đầy đủ những gì bạn cần: Apache, MariaDB (đây là phiên bản CSDL thay thế cho MySQL, cách sử dụng không ……. read more

Cài đặt & Ví dụ PHP - Học lập trình PHP online - VietTuts

5. Hướng dẫn cài đặt và tổng quan về PHP

Tác giả: viettuts.vn

Ngày đăng: 08/10/2019 03:45 AM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 53532 đánh giá)

Tóm tắt: Khái niệm về php

Khớp với kết quả tìm kiếm: Để cài đặt PHP, bạn có thể cài đặt phần mềm AMP (Apache, MySQL, PHP). Nó có sẵn cho tất cả các hệ điều hành. Có nhiều tùy chọn AMP có sẵn trên thị trường….. read more

Hướng dẫn cài đặt và tổng quan về PHP

6. PHP Installation

Tác giả: viblo.asia

Ngày đăng: 03/05/2020 01:19 AM

Đánh giá: 5 ⭐ ( 70756 đánh giá)

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: PHP (Hypertext Preprocessor) là ngôn ngữ script trên server được thiết kế để xây dựng các trang Web động. Mã PHP có thể thực thi trên Webserver để tạo ra mã ……. read more

PHP Installation

7. Cài đặt môi trường lập trình Web PHP với XAMPP

Tác giả: viblo.asia

Ngày đăng: 03/20/2020 05:10 AM

Đánh giá: 4 ⭐ ( 11408 đánh giá)

Tóm tắt: Cài đặt môi trường lập trình Web PHP với XAMPP. Trình thông dịch PHP (PHP interpreter). Chạy ứng dụng web PHP với XAMPP. Run index.php XAMPP.

Khớp với kết quả tìm kiếm: Việc cài từng gói Apache, PHP, MySQL khá phức tạp, nên thực tế ta chọn một gói phần mềm tích hợp sẵn cả ba thành phần trên và một lần cài đặt là xong….. read more

Cài đặt môi trường lập trình Web PHP với XAMPP

8. PHP: Installation on Windows systems – Manual

Tác giả: www.w3schools.com

Ngày đăng: 07/10/2019 09:56 PM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 89659 đánh giá)

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: What Do I Need? To start using PHP, you can: Find a web host with PHP and MySQL support; Install a web server on your own PC, and then install PHP and MySQL ……. read more

PHP: Installation on Windows systems - Manual

9. Tự học PHP | Hướng dẫn cài đặt PHP » Cafedev.vn

Tác giả: in4tintuc.com

Ngày đăng: 02/18/2019 06:20 AM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 27054 đánh giá)

Tóm tắt: Để cài đặt PHP, Cafedev sẽ đề xuất bạn cài đặt phần mềm AMP (Apache, MySQL, PHP). Nó có sẵn cho tất cả các hệ điều hành

Khớp với kết quả tìm kiếm: Để cài đặt PHP trên Windows, bạn cần phải download PHP cho Windows về máy. Sau đó giải nén vào một thư mục tùy ý và copy vào ổ C. Ở đây mình sẽ ……. read more

Tự học PHP | Hướng dẫn cài đặt PHP » Cafedev.vn

10. [PHP] Phần 2: Cài đặt PHP với gói XAMPP | DAMMIO

Tác giả: gochocit.com

Ngày đăng: 06/08/2019 02:40 AM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 49640 đánh giá)

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: Cài đặt môi trường lập trình Web PHP với XAMPP. Trình thông dịch PHP (PHP interpreter). Chạy ứng dụng web PHP với XAMPP….. read more

[PHP] Phần 2: Cài đặt PHP với gói XAMPP | DAMMIO

11. Hướng dẫn Cấu hình và cài đặt PHP

Tác giả: www.php.net

Ngày đăng: 12/12/2019 09:27 PM

Đánh giá: 5 ⭐ ( 49046 đánh giá)

Tóm tắt: Để cài đặt PHP, các bạn có thể cài đặt từng gói riêng lẻ (PHP, Apache, Mysql) cho đỡ mất thời gian.

Khớp với kết quả tìm kiếm: . Để quản lý các server, bạn chạy file C:\XAMPP\xampp-control.exe. Để chạy ứng dụng PHP bạn cần chạy Apache server (và MySQL sau này). Bấm vào nút Start tương ứng ở cột Actions….. read more

Hướng dẫn Cấu hình và cài đặt PHP

12. Introduction – Composer

Tác giả: www.php.net

Ngày đăng: 09/18/2019 03:35 PM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 92614 đánh giá)

Tóm tắt: A Dependency Manager for PHP

Khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn cài đặt PHP và MySQL · Apache là một phần mềm web server có nhiệm vụ tiếp nhận request từ trình duyệt người dùng sau đó chuyển giao cho PHP xử lý và ……. read more

Introduction - Composer

13. How To Install PHP (8.1, 7.4 or 5.6) on Ubuntu 22.04

Tác giả: www.php.net

Ngày đăng: 11/26/2020 12:43 PM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 32816 đánh giá)

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: Viết Script PHP với chương trình Helloworld đầu tiên, tìm hiểu cấu trúc cơ bản của một khối PHP cũng như cài đặt Wampserver (Windows) để chạy code PHP ở ……. read more

How To Install PHP (8.1, 7.4 or 5.6) on Ubuntu 22.04

14. Cài đặt PHP trên windows như thế nào? – Lập trình và quản trị hệ thống

Tác giả: cafedev.vn

Ngày đăng: 09/22/2021 07:49 PM

Đánh giá: 4 ⭐ ( 62965 đánh giá)

Tóm tắt: Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt môi trường làm việc của PHP và những điều cần thiết để phục vụ việc học và làm việc với PHP tốt hơn.

Khớp với kết quả tìm kiếm: Giới thiệu các bạn bộ cài đặt XAMPP, bộ này tích hợp khá đầy đủ những gì bạn cần: Apache, MariaDB (đây là phiên bản CSDL thay thế cho MySQL, cách sử dụng không ……. read more

Cài đặt PHP trên windows như thế nào? - Lập trình và quản trị hệ thống

15. Cài đặt PHP

Tác giả: www.youtube.com

Ngày đăng: 01/21/2021 03:19 AM

Đánh giá: 4 ⭐ ( 68343 đánh giá)

Tóm tắt: Có nhiều cách cài đặt PHP khác nhau trên các môi trường khác nhau. Bài này sẽ hướng dẫn cách cài đặt dễ nhất trên môi trường Windows và Linux. Thường chúng ta sẽ cài đặt chung PHP với cơ sở dữ liệu (phổ biến nhất là MySql) cùng với Web Server chính là Apache (hoặc Nginx).

Khớp với kết quả tìm kiếm: Để cài đặt PHP, bạn có thể cài đặt phần mềm AMP (Apache, MySQL, PHP). Nó có sẵn cho tất cả các hệ điều hành. Có nhiều tùy chọn AMP có sẵn trên thị trường….. read more

Cài đặt PHP

16. Cài đặt Apache, PHP, MySQL và phpMyAdmin trên Windows

Tác giả: www.youtube.com

Ngày đăng: 09/05/2020 12:30 PM

Đánh giá: 4 ⭐ ( 55305 đánh giá)

Tóm tắt: Bạn có thể cài đặt Apache, PHP, MySQL và phpMyAdmin trên Windows để làm web server trong khi bạn vẫn có thể sử dụng các ứng dụng khác như duyệt web.

Khớp với kết quả tìm kiếm: PHP (Hypertext Preprocessor) là ngôn ngữ script trên server được thiết kế để xây dựng các trang Web động. Mã PHP có thể thực thi trên Webserver để tạo ra mã ……. read more

Cài đặt Apache, PHP, MySQL và phpMyAdmin trên Windows

17. Install PHP 8 for Apache and NGINX on Ubuntu

Tác giả: www.dammio.com

Ngày đăng: 11/21/2021 02:43 AM

Đánh giá: 5 ⭐ ( 71867 đánh giá)

Tóm tắt: This guide shows you how to install PHP 8 and PHP-FPM for use with Apache and NGINX on an Ubuntu system.

Khớp với kết quả tìm kiếm: Việc cài từng gói Apache, PHP, MySQL khá phức tạp, nên thực tế ta chọn một gói phần mềm tích hợp sẵn cả ba thành phần trên và một lần cài đặt là xong….. read more

Install PHP 8 for Apache and NGINX on Ubuntu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.