BÌA HỒ SƠ BẢN VẼ HOÀN CÔNG

Bản vẽ hoàn công là một khâu quan trọng trong hồ sơ thi công và nghiệm thu công trình xây dựng, trong đó, bìa hồ sơ bản vẽ hoàn công phải thể hiện được những thông tin cơ bản nhất về công trình như tên, địa điểm, quy mô công trình, các đơn vị tham gia công trình như chủ đầu tư, giám sát, thi công…

bìa hồ sơ bản vẽ hoàn công, Bản vẽ hoàn công, lập bản vẽ hoàn công, khung tên bản vẽ hoàn công, bản vẽ thiết kế thi công
Theo Điều 27 Nghị định số 209 / 2004 / NĐ-CP của nhà nước về Về quản trị chất lượng khu công trình thiết kế xây dựng, Bản vẽ hoàn công là bản vẽ bộ phận khu công trình, khu công trình thiết kế xây dựng hoàn thành xong, trong đó bộc lộ kích cỡ trong thực tiễn so với size phong cách thiết kế, được lập trên cơ sở bản vẽ phong cách thiết kế thiết kế đã được phê duyệt. Mọi sửa đổi so với phong cách thiết kế được duyệt phải được bộc lộ trên bản vẽ hoàn công .
Nhà thầu kiến thiết kiến thiết xây dựng có nghĩa vụ và trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công bộ phận khu công trình thiết kế xây dựng và khu công trình kiến thiết xây dựng. Trong bản vẽ hoàn công phải ghi rõ họ tên, chữ ký của người lập bản vẽ hoàn công. Người đại diện thay mặt theo pháp lý của nhà thầu kiến thiết thiết kế xây dựng phải ký tên và đóng dấu. Bản vẽ hoàn công là cơ sở để triển khai Bảo hành và bảo dưỡng .

Bản vẽ hoàn công được người giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư ký tên xác nhận.

Tùy vào từng trường hợp mà trên bìa hồ sơ cần có một khung tên bản vẽ hoàn công riêng bộc lộ đúng và đủ sự hiện hữu của những bên. Điều này được lao lý tại phụ lục số 02, Hướng dẫn số 141 / HD-SXD ngày 11 tháng 3 năm 2008 của Sở Xây dựng .
Dưới đây là 1 số ít mẫu khung tên bản vẽ hoàn công :

  1. Mẫu khung tên bản vẽ hoàn công trong trường Chủ đầu tư trực tiếp giám sát thi công xây dựng):

BẢN VẼ HOÀN CÔNG: (Điền tên bản vẽ)

Lập ngày         tháng            năm 200

NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG:  (Điền tên nhà thầu)

CHỦ ĐẦU TƯ:

(Điền tên chủ đầu tư)

NGƯỜI LẬP

GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)

KỸ THUẬT A

ĐẠI DIỆN

Nguyễn Văn A

Nguyễn Văn B

Nguyễn Văn C

Nguyễn Văn D

  1. Mẫu khung tên bản vẽ hoàn công đối với trường hợp Chủ đầu tư có thuê nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng):

BẢN VẼ HOÀN CÔNG: (Điền tên bản vẽ)

Lập ngày         tháng            năm 200

NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG:  (Điền tên nhà thầu)

NHÀ THẦU TƯ VẤN GIÁM SÁT (Điền tên nhà thầu)

CHỦ ĐẦU TƯ:

(Điền tên chủ đầu tư)

NGƯỜI LẬP

GIÁM ĐỐC

(Ký tên đóng dấu)

KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT

KỸ THUẬT A

Nguyễn Văn A

Nguyễn Văn B

Nguyễn Văn C

Nguyễn Văn D

  1. Mẫu khung tên bản vẽ hoàn công trong trường hợp tổng thầu thi công xây dựng:

TÊN CÔNG TRÌNH:

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

Lập ngày tháng năm 200

NHÀ THẦU CHÍNH

NHÀ THẦU PHỤ

TƯ VẤN GIÁM SÁT

CHỦ ĐẦU TƯ

Giám sát của thầu chính

Giám đốc(Ký tên đóng dấu)

Người lập

Giám đốc(Ký tên đóng dấu)

Kỹ sư TV giám sát

Kỹ thuật A

Nguyễn Văn A

Nguyễn Văn B

Nguyễn Văn C

Nguyễn Văn D

Nguyễn Văn E

Xem thêm: ‎Apple Books

Nguyễn Văn G

Nguyễn Thị Phương Hướng

Call: 0933.116.216

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.