Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ thiết kế kỹ thuật cơ khí và ô tô

Ngày đăng : 27/06/2020, 16 : 34

Thiết kế cơ khí và ô tô cần có các bản vẽ kỹ thuật đúng tiêu chuẩn, trình bày đúng cách, bố trí khoa học.Trình bày sao cho đơn giản nhất, dễ hiểu nhất nhưng đầy đủ nội dungCác bản vẽ phải được trình bày thống nhất chung TIÊU CHUẨN TRÌNH BÀY BẢN VẼ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY BẢN VẼ KỸ THUẬT  Mẫu vẽ tổng thể (lắp ghép) TRÌNH BÀY BẢN VẼ KỸ THUẬT  Mẫu vẽ tổng thể (hàn) TRÌNH BÀY BẢN VẼ KỸ THUẬT  Mẫu vẽ chi tiết TRÌNH BÀY BẢN VẼ KỸ THUẬT  Khổ giấy tỉ lệ: Ký hiệu khổ giấy A0 A1 A2 A3 A4 Kích thước (mm) 1189 x 841 841 x 594 594 x 420 420 x 297 297 x 210 Tỉ lệ = Kích thước hình vẽ / Kích thước thật • Các tỉ lệ theo : – Tỉ lệ thu nhỏ : 1:2 – 1:5 – 1:10 – 1:20 – 1:50 – 1:100 – 1:200… – Tỉ lệ nguyên hình : 1:1 – Tỉ lệ phóng to: 2:1 – 5:1 – 10:1 – 20:1 – 50:1… Phương pháp ghi tỉ lệ – Ghi vào ô ghi tỉ lệ: Ghi dạng 1:2, 1:10… Tỉ lệ áp dụng cho toàn vẽ – Ghi cạnh hình vẽ: Ghi dạng TỈ LỆ 1:2, TỈ LỆ 1:10… Tỉ lệ áp dụng riêng cho hình vẽ TRÌNH BÀY BẢN VẼ KỸ THUẬT  Đường nét: Tên Hình dạng Ứng dụng Lineweight Nét liền đậm Đường bao, cạnh thấy, khung vẽ, … 0.15 ~ 0.25 Nét liền mảnh Đường dẫn, đường gióng, đường kích thước, đường gạch vật liệu, … 0.05 ~ 0.13 Nét đứt Cạnh khuất, đường bao khuất 0.05 ~ 0.13 Nét chấm gạch Đường tâm 0.05 ~ 0.13 Nét cắt Vị trí mặt phẳng cắt 0.05 ~ 0.13 Nét lượn sóng Cắt lìa, đường phân cách hình cắt hình chiếu 0.05 ~ 0.13 Đường dích dắc Cắt lìa dài hình biểu diễn 0.05 ~ 0.13 Các quy định đường nét: – Đường nét phải thống vẽ Các nét vẽ sau hoàn thành phải đạt đồng chiều rộng, độ đen cách vẽ (chiều dài nét gạch, khoảng cách gạch …); – Trong trường hợp, tâm đường tròn phải xác định giao điểm hai đoạn gạch nét chấm gạch; – Các nét đứt, nét chấm gạch phải giao gạch TRÌNH BÀY BẢN VẼ KỸ THUẬT Định dạng Layer (Lệnh “LA”):  Đường bản/đường chính: Lineweight: 0.13~0.2 vẽ lắp, 0.15~0.25 vẽ chi tiết  Đường mảnh/khuất/tâm: Lineweight: 0.05~0.13  Màu sắc: Tuỳ chọn TRÌNH BÀY BẢN VẼ KỸ THUẬT Định dạng Dimension Style (Lệnh “D”): 0.05~0.09 0.3~0.5 0.0~0.5 TRÌNH BÀY BẢN VẼ KỸ THUẬT  Tại hộp thoại để điều chỉnh mũi tên kích thước chọn tag “Symbols and Arrows”: 1.8~2.5 Chọn Mark TRÌNH BÀY BẢN VẼ KỸ THUẬT  Tương tự điều chỉnh chữ kích thước chọn tag “Text”:  Lưu lại thông số 2.0~2.5 TRÌNH BÀY BẢN VẼ KỸ THUẬT Một vẽ thiết kế bao gồm: – Bản vẽ tổng thể – Bản vẽ lắp – Bản vẽ chi tiết TRÌNH BÀY BẢN VẼ KỸ THUẬT  Một vẽ có hai hình chiếu, trừ số trường hợp đặc biệt để hình chiếu giá trị kích thước độ dày thể qua phần tên chi tiết TRÌNH BÀY BẢN VẼ KỸ THUẬT  BÀI TẬP: Thực vẽ lắp vẽ chi tiết sản phẩm đây: Mảng hông xe cánh dơi Cản hông xe bồn nước ĐQM Boom cần cẩu SWC-505CS Khoá cánh dơi XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN ! …TRÌNH BÀY BẢN VẼ KỸ THUẬT  Mẫu vẽ tổng thể (lắp ghép) TRÌNH BÀY BẢN VẼ KỸ THUẬT  Mẫu vẽ tổng thể (hàn) TRÌNH BÀY BẢN VẼ KỸ THUẬT  Mẫu vẽ chi tiết TRÌNH BÀY BẢN VẼ KỸ THUẬT  Khổ… Mark TRÌNH BÀY BẢN VẼ KỸ THUẬT  Tương tự điều chỉnh chữ kích thước chọn tag “Text”:  Lưu lại thơng số 2.0~2.5 TRÌNH BÀY BẢN VẼ KỸ THUẬT Một vẽ thiết kế bao gồm: – Bản vẽ tổng thể – Bản vẽ lắp… lắp – Bản vẽ chi tiết TRÌNH BÀY BẢN VẼ KỸ THUẬT  Một vẽ có hai hình chiếu, trừ số trường hợp đặc biệt để hình chiếu giá trị kích thước độ dày thể qua phần tên chi tiết TRÌNH BÀY BẢN VẼ KỸ THUẬT

– Xem thêm –

Xem thêm: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ thiết kế kỹ thuật cơ khí và ô tô,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.