Nội dung của thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình trong Công an nhân dân

Nội dung của thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự trù thiết kế xây dựng khu công trình trong Công an nhân dân pháp luật tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư 65/2011 / TT-BCA lao lý về quản trị dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư, đấu thầu thiết kế xây dựng khu công trình trong Công an nhân dân do Bộ Công an phát hành, đơn cử như sau :
a ) Nội dung của thiết kế kỹ thuật phải bảo vệ những nhu yếu cơ bản sau :
– Phù hợp với thiết kế cơ sở được duyệt ;

– Giải pháp kết cấu công trình phải bảo đảm an toàn, phù hợp với nội dung dự án được duyệt và phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật;

– Lựa chọn dây chuyền sản xuất và thiết bị công nghệ tiên tiến tương thích với tiêu chuẩn quy phạm ( so với khu công trình có nhu yếu công nghệ tiên tiến ) ;
– Tuân thủ pháp luật về môi trường tự nhiên, phòng cháy, chữa cháy ;
– Đủ địa thế căn cứ để tiến hành bước thiết kế bản vẽ thi công .
b ) Nội dung của thiết kế bản vẽ thi công phải bảo vệ những nhu yếu cơ bản sau :
– Phù hợp với thiết kế cơ sở hoặc thiết kế kỹ thuật được duyệt ở bước trước đó ;
– Giải pháp cấu trúc khu công trình phải bảo vệ bảo đảm an toàn, tương thích với nội dung dự án Bất Động Sản được duyệt và tương thích tiêu chuẩn kinh tế tài chính – kỹ thuật ;

– Lựa chọn dây chuyền và thiết bị công nghệ phù hợp với tiêu chuẩn quy phạm (đối với công trình có yêu cầu công nghệ);

– Tuân thủ lao lý về môi trường tự nhiên, phòng cháy, chữa cháy ;
– Bảo đảm đủ điều kiện kèm theo để tiến hành thi công kiến thiết xây dựng khu công trình .
c ) Nội dung của dự trù phải bảo vệ những nhu yếu cơ bản sau :
– Các việc làm trong dự trù phải được vận dụng đúng, đủ những định mức theo lao lý tại Điều 13 Nghị định số 112 / 2009 / NĐ-CP, đơn giá thiết kế xây dựng cơ bản của địa phương. Đối với những việc mà đơn giá không có trong định mức đơn giá của địa phương thì phải thiết kế xây dựng đơn giá trên cơ sở thông báo giá do liên Sở Xây dựng – Tài chính của địa phương phát hành, làm giá của những nhà sản xuất hoặc giá vận dụng so với khu công trình tại khu vực lân cận đã được cấp thẩm quyền phê duyệt ;
– Giá trị tổng dự toán thiết kế xây dựng khu công trình, giá trị dự trù khuôn khổ khu công trình phải được tính đúng, đủ những ngân sách ;

– Nội dung các chi phí thuộc giá trị tổng dự toán xây dựng công trình, giá trị dự toán hạng mục công trình phải phù hợp theo nội dung các chi phí đầu tư tại quyết định phê duyệt dự án hoặc báo cáo kinh tế – kỹ thuật;

Xem thêm: ‎Apple Books

– Tổng dự toán khu công trình không được vượt tổng mức góp vốn đầu tư được duyệt ;
– Trường hợp khu công trình có tính tới ngân sách luân chuyển vật tư, vật tư, so với mỗi loại vật tư, vật tư phải bộc lộ rõ : phương pháp luân chuyển, cự ly luân chuyển, đơn giá luân chuyển, bậc hàng, thông số kiểm soát và điều chỉnh bậc hàng, loại đường và thông số khối lượng, thông số nâng hạ ben ( vận dụng với luân chuyển bằng xe hơi ), loại sông và phương tiện đi lại luân chuyển ( luân chuyển bằng đường thủy ) .
Ban chỉnh sửa và biên tập xin phản hồi thông tin đến bạn .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.