Bộ thủ tục hành chính tại sở

A/ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

– Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Quy hoạch – Kiến trúc (Địa chỉ: Số 168 Pasteur – Phường Bến Nghé – Quận 1), từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

– Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Quy hoạch – Kiến trúc tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

              + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ: Chuyên viên nhận, lập và giao biên nhận cho người nộp hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ chưa rất đầy đủ, chưa hợp lệ : Chuyên viên hướng dẫn, lý giải để cá thể, tổ chức triển khai bổ trợ, hoàn hảo hồ sơ ; trả lại hồ sơ kèm theo phiếu nhu yếu bổ trợ hồ sơ cho người nộp hồ sơ .

– Bước 3: Trong thời hạn quy định kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Quy hoạch – Kiến trúc xem xét giải quyết.

B/ CÁCH THỨC THỰC HIỆN: 

Nộp hồ sơ và nhận hiệu quả trực tiếp tại Sở Quy hoạch – Kiến trúc. ( Địa chỉ : Số 168 Pasteur – P. Bến Nghé – Quận 1 )
Sau khi Ủy Ban Nhân Dân Thành phố phê duyệt sẽ nhận Quyết định phê duyệt qua Bưu điện .

C/ THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG HỒ SƠ:

     – Thành phần hồ sơ:

  • Tờ trình của chủ đầu tư (hoặc văn bản của cơ quan thẩm định dự án đầu tư) đề nghị có ý kiến chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng – phương án kiến trúc công trình (có nêu thuyết minh tóm tắt);
  • Bản chính hoặc bản sao (có chứng thực) giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị tư vấn thiết kế và bản sao (có chứng thực) chứng chỉ hành nghề của các Kiến trúc sư, Kỹ sư quy hoạch đô thị tham gia lập bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình;
  • Bản chính hoặc bản sao (có chứng thực) văn bản cung cấp thông tin quy hoạch của cơ quan có thẩm quyền còn hiệu lực hoặc Chứng chỉ quy hoạch (nếu có) hoặc Giấy phép quy hoạch (đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc các trường hợp cần cấp Giấy phép quy hoạch);
  • Một trong các văn bản sau đây:

+ Bản chính hoặc bản sao ( có xác nhận ) văn bản công nhận là chủ góp vốn đầu tư của Ủy Ban Nhân Dân thành phố hoặc văn bản chấp thuận góp vốn đầu tư của cấp có thẩm quyền theo Nghị định 71/2010 / NĐ-CP ngày 23/6/2010 của nhà nước ( so với những dự án Bất Động Sản tăng trưởng nhà ở thực thi theo Nghị định 71/2010 / NĐ-CP ) ;
+ Bản chính hoặc bản sao ( có xác nhận ) văn bản giao làm chủ góp vốn đầu tư của cơ quan có thẩm quyền ( so với những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước ) ;
+ Bản chính hoặc bản sao ( có xác nhận ) văn bản chấp thuận chủ trương góp vốn đầu tư hoặc chấp thuận khu vực góp vốn đầu tư của Ủy Ban Nhân Dân thành phố hoặc văn bản được cho phép góp vốn đầu tư của Sở Tài nguyên và Môi trường còn hiệu lực thực thi hiện hành ( so với những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư đã thực thi thủ tục giao thuê đất theo Quyết định 19/2008 / QĐ-UBND ngày 21/3/2008 của Ủy Ban Nhân Dân thành phố ) ;
+ Bản chính hoặc bản sao ( có xác nhận ) văn bản pháp lý về quyền sử dụng đất, giao thuê đất theo lao lý của pháp lý ( so với những chủ góp vốn đầu tư đã có pháp lý quyền sử dụng đất, giao thuê đất theo pháp luật ) ;
+ Bản chính hoặc bản sao ( có xác nhận ) văn bản của cơ quan có thẩm quyền công nhận hiệu quả đấu giá quyền sử dụng đất ( so với những chủ góp vốn đầu tư đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất ) .

  • Bản chính hoặc bản sao (có chứng thực) các văn bản có liên quan (nếu có) để làm rõ thêm một số nội dung có liên quan trong hồ sơ;
  • Bản chính hoặc bản sao (có chứng thực) bản đồ hiện trạng vị trí tỷ lệ 1/500;
  • Thành phần bản vẽ:

+ Tổng mặt bằng toàn khu đất tỷ suất 1/500, có bộc lộ sơ đồ vị trí và số lượng giới hạn khu đất tỷ suất 1/2. 000 hoặc 1/5. 000 .
+ Các mặt đứng tiến hành khoảng trống kiến trúc theo chiều ngang và chiều dọc khu đất ( tối thiểu 02 mặt đứng tiến hành ), tỷ suất 1/200 – 1/500 ( tùy theo quy mô khu đất, hoàn toàn có thể gộp chung với bản vẽ tổng mặt bằng tỉ lệ 1/500 ) ;

  • Đĩa CD lưu trữ toàn bộ thuyết minh, bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng – phương án kiến trúc công trình.

  – Số lượng hồ sơ: 17 (mười bảy) bộ hồ sơ. (khoản 3 Mục IX Hướng dẫn 2345/HD-SQHKT)

Để tránh tiêu tốn lãng phí thời hạn và kinh phí đầu tư in lại những bộ bản vẽ cho những cơ quan, tổ chức triển khai lập quy hoạch đô thị, phong cách thiết kế đô thị riêng, bản vẽ tổng mặt bằng – phương án kiến trúc công trình ( do có năng lực phải chỉnh sửa hồ sơ trong quy trình đánh giá và thẩm định ) ; số lượng bộ hồ sơ và quy trình tiến độ đảm nhiệm hồ sơ được thực thi như sau :

       + Tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ lần đầu: 02 bộ hồ sơ.

       + Sau khi chỉnh sửa hoàn chỉnh theo văn bản hướng dẫn của Sở Quy hoạch- Kiến trúc (nếu có yêu cầu chỉnh sửa): 04 bộ bản vẽ phương án tổng mặt bằngkiến trúc công trình01 đĩa CD lưu trữ các bản vẽ đã chỉnh sửa hoàn chỉnh (đính kèm 01 văn bản của cơ quan tổ chức lập bản vẽ tổng mặt bằng – phương án kiến trúc công trình về việc bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ nếu có yêu cầu chỉnh sửa trước đó của Sở Quy hoạch – Kiến trúc).

D/ THỜI HẠN GIẢI QUYẾT: 

( theo Điều 2 Thông tư 03 ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng, Quyết định 50/2011 / QĐ-UBND ngày 12/7/2011 )
– Đối với dự án Bất Động Sản nhóm A : 20 ngày thao tác kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo lao lý
– Đối với dự án Bất Động Sản nhóm B : 15 ngày thao tác kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo lao lý
– Đối với dự án Bất Động Sản nhóm C : 10 ngày thao tác kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo pháp luật

Đ/ ĐỐI TƯỢNG NỘP HỒ SƠ: Chủ đầu tư (Tổ chức, doanh nghiệp…)

E/ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT:  Sở Quy hoạch – Kiến trúc.

F/ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ TRONG THẨM QUYỀN SỞ QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC: 

Trường hợp hồ sơ đạt nhu yếu :
– Văn bản chấp thuận của Sở Quy hoạch – Kiến trúc .
– Bản vẽ có chữ ký của thủ trưởng và con dấu của Sở Quy hoạch – Kiến trúc .
Trường hợp hồ sơ Thẩm định không đạt :

     – Văn bản hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung.

G/ PHÍ, LỆ PHÍ: không

H/ CĂN CỨ PHÁP LÝ:

    – Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010
    – Thông tư 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010
    – Quyết định 50/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.