Trình tự tháo bộ vòng đai? Trình tự đọc bản vẽ chi tiết Đọc bản vẽ chi tiết của ống lót Đọc bản vẽ lắp bộ vòng đai nam 2022 | https://cuocthidancapctt.vn

Hỏi :Trình tự tháo bộ vòng đai ? Trình tự đọc bản vẽ cụ thể Đọc bản vẽ cụ thể c ̠ ủa ̠ ống lót Đọc bản vẽ lắp bộ vòng đaiĐáp :

+ Công dụng c̠ủa̠ sản phẩm: Ghép nối chi tiết hình trụ với các chi tiết khác.

+ Vị trí c ̠ ủa ̠ những cụ thể : Tô màu .+ Kích thước xác lập khoảng cách giữa những chi tiết cụ thể : 50 , 110 .+ Kích thước lắp giữa những chi tiết cụ thể : M10 .· Hình chiếu đứng có cắt cục bộ .· Hình chiếu bằng .+ Tên gọi cụ thể ѵà số lượng cụ thể :+ Công dụng c ̠ ủa ̠ chi tiết cụ thể : Dùng để lót giữa những chi tiết cụ thể .+ Gia công : Làm tù cạnh .+ Kích thước những phần c ̠ ủa ̠ cụ thể :+ Vị trí hình cắt : Hình cắt ở hình chiếu đứng .+ Công dụng c ̠ ủa ̠ mẫu sản phẩm : Ghép nối chi tiết cụ thể hình tròn trụ với những chi tiết cụ thể khác .+ Vị trí c ̠ ủa ̠ những chi tiết cụ thể : Tô màu .+ Kích thước xác lập khoảng cách giữa những chi tiết cụ thể : 50 , 110 .+ Kích thước lắp giữa những chi tiết cụ thể : M10 .· Hình chiếu đứng có cắt cục bộ .· Hình chiếu bằng .+ Tên gọi cụ thể ѵà số lượng cụ thể :+ Công dụng c ̠ ủa ̠ chi tiết cụ thể : Dùng để lót giữa những chi tiết cụ thể .+ Gia công : Làm tù cạnh .+ Kích thước những phần c ̠ ủa ̠ chi tiết cụ thể :+ Vị trí hình cắt : Hình cắt ở hình chiếu đứng .

1.Trình tự tháo bộ vòng đai:

Đai ốc – Vòng đệm – Bu lông – Vòng đai .

2.Trình tự đọc bản vẽ chi tiết:

Khung tên – Hình biểu diễn – Kích thước – Yêu cầu kĩ thuật – Tổng hợp .

3.Đọc bản vẽ chi tiết c̠ủa̠ ống lót:

– Khung tên :+ Tên gọi chi tiết cụ thể : Ống lót .+ Vật liệu : Thép .+ Tỉ lệ : 1 : 1 .– Hình trình diễn :+ Tên gọi hình chiếu : Hình chiếu cạnh .+ Vị trí hình cắt : Hình cắt ở hình chiếu đứng .

– Kích thước:

+ Kích thước chung c ̠ ủa ̠ cụ thể : Ф28 , 30 .+ Kích thước những phần c ̠ ủa ̠ chi tiết cụ thể :· Đường kính ngoài Ф28 .· Đường kính lỗ Ф16 .· Chiều dài 30 .– Yêu cầu kĩ thuật :+ Gia công : Làm tù cạnh .+ Xử lí mặt phẳng : Mạ kẽm .– Tổng hợp :+ Mô tả hình dạng ѵà cấu trúc c ̠ ủa ̠ cụ thể : Ống hình tròn trụ tròn .+ Công dụng c ̠ ủa ̠ chi tiết cụ thể : Dùng để lót giữa những chi tiết cụ thể .

4.Đọc bản vẽ lắp bộ vòng đai:

– Khung tên :+ Tên gọi loại sản phẩm : Bộ vòng đai .+ Tỉ lệ bản vẽ : 1 : 2 .– Bảng kê :+ Tên gọi chi tiết cụ thể ѵà số lượng cụ thể :· Vòng đai .· Đai ốc .· Vòng đệm .· Bu lông .– Hình trình diễn :+ Tên gọi hình chiếu , hình cắt :· Hình chiếu bằng .· Hình chiếu đứng có cắt cục bộ .– Kích thước :+ Kích thước chung : 140 , 50 , 78 .+ Kích thước lắp giữa những cụ thể : M10 .+ Kích thước xác lập khoảng cách giữa những chi tiết cụ thể : 50 , 110 .– Phân tích chi tiết cụ thể :+ Vị trí c ̠ ủa ̠ những cụ thể : Tô màu .– Tổng hợp :+ Trình tự tháo , lắp :

           · Tháo chi tiết: 2 – 3 – 4 – 1.

· Lắp chi tiết cụ thể : 1 – 4 – 3 – 2 .+ Công dụng c ̠ ủa ̠ loại sản phẩm : Ghép nối chi tiết cụ thể hình tròn trụ với những cụ thể khác .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.