Thế nào là bản vẽ kỹ thuật Công nghệ 8

Bài 8: Khái niệm về bản vẽ kỹ thuật hình cắt

Nội dung chính

 • Tóm tắt lý thuyết
 • I. Khái niệm bản vẽ kĩ thuật
 • 1. Khái niệm
 • 2. Phân loại
 • II. Khái niệm về hình cắt
 • Bài tập minh họa
 • Lời kết
 • Video liên quan

Tóm tắt lý thuyết

I. Khái niệm bản vẽ kĩ thuật

1. Khái niệm

 • Bản vẽ kĩ thuật (gọi tắt là bản vẽ) trình bày thông tin kĩ thuật của sản phẩm dưới dạng các hình vẽ và các kí hiệu theo các quy tắc thống nhất và thường vẽ theo tỉ lệ.

2. Phân loại

 • Bản vẽ dùng trong những nghành :

 • Mỗi nghành kĩ thuật có loại bản vẽ riêng của ngành mình, trong đó có 2 loại bản vẽ thuộc hai nghành quan trọng là :

  • Bản vẽ cơ khí : gồm những bản vẽ tương quan đến phong cách thiết kế, sản xuất, lắp ráp, sử dụng những máy và thiết bị
  • Bản vẽ thiết kế xây dựng : gồm những bản vẽ tương quan đến phong cách thiết kế, xây đắp, sử dụng những khu công trình kiến trúc và thiết kế xây dựng

Bản vẽ cơ khí Bản vẽ kiến thiết xây dựng

 • Bản vẽ kĩ thuật được :

  • Vẽbằng tay
  • Bằng dụng cụ vẽ
  • Bằng sự trợ giúp củamáy tính điện tử

II. Khái niệm về hình cắt

 • Khái niệm

  • Hình cắt là hình trình diễn phần vật thể ở phía sau mặt phẳng cắt .
  • Trên bản vẽ kĩ thuật thường dùng hình cắt để màn biểu diễn hình dạng bên trong của vật thể .
  • Phần vật thể bị mặt phẳng cắt cắt qua được kẻ bằng nét gạch gạch .

Bài tập minh họa

Bài 1:

Thế nào là bản vẽ kỹ thuật ?

Hướng dẫn giải

 • Bản vẽ kĩ thuật ( bản vẽ ) trình diễn những thông tin kĩ thuật của mẫu sản phẩm dưới dạng những hình vẽ và những kí hiệu, theo những qui tắc thống nhất và thường theo tỉ lệ
 • Bản vẽ kĩ thuật thường được dùng để ứng dụng vào sản xuất, đời sống tạo điều kiện kèm theo học tốt những môn khoa học khác

Bài 2:

Bản vẽ cơ khí và bản vẽ kiến thiết xây dựng dùng trong việc làm gì ?

Hướng dẫn giải

 • Bản vẽ cơ khí : dùng để phong cách thiết kế, sản xuất, lắp ráp, sử dụng, những máy và thiết bị .
 • Bản vẽ thiết kế xây dựng : dùng để phong cách thiết kế, xây đắp, sử dụng, những khu công trình kiến trúc và thiết kế xây dựng .

Bài 3:

Thế nào là hình cắt ? Hình cắt dùng để làm gì ?

Hướng dẫn giải
 • Hình cắt là hình trình diễn phần vật thể ở sau mặt phẳng cắt .
 • Hình cắt dùng để trình diễn rõ hơn hình dạng bên trong của vật thể .

Lời kết

Như tên tiêu đề của bàiKhái niệm về bản vẽ kỹ thuật hình cắt, sau khi học xong bài này các em cần nắm vững các nội dung trọng tâm sau:

 • Từ quan sát quy mô và hình vẽ ống lót, hình thành khái niệm hình cắt, màn biểu diễn hình cắt .
 • Trình bày được khái niệm, hiệu quả cuả hình cắt trong thực tiễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.