Bài 1. Vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống – Công nghệ 8: Bản vẽ kỹ thuật có vai trò như thế nào trong đời sống sản xuất ? – Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam

Bài 1 Công nghệ lớp 8 : Vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống. Giải câu 1, 2, 3 trang 7. Vì sao nói bản vẽ kỹ thuật là “ ngôn từ ” chung dùng trong kỹ thuật ? …

Câu 1: Vì sao nói bản vẽ kỹ thuật là “ngôn ngữ” chung dùng trong kỹ thuật ?

Bản vẽ kỹ thuật là ngôn từ dùng chung trong kỹ thuật vì bản vẽ kỹ thuật là thứ có rất đầy đủ những thông tin cụ thể, hình dạng, cấu trúc loại sản phẩm, đã được quy ước và thống nhất những chỉ số trong những quy trình tiến độ của kỹ thuật. Từ người phong cách thiết kế đến người sản xuất, thực thi đều dựa vào và hiểu một thứ chung đó là bản vẽ kỹ thuật. Nhờ vậy, việc truyền đạt ý tưởng sáng tạo từ người phong cách thiết kế đến người thiết kế đơn thuần hơn .

Câu 2: Bản vẽ kỹ thuật có vai trò như thế nào trong đời sống sản xuất ?

Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất :Quảng cáo
– Bản vẽ kĩ thuật là một phương tiện đi lại thông tin dùng trong đời sống và sản xuất
– Bản vẽ kĩ thuật là những thông tin kĩ thuật được trình diễn theo những quy tắc thống nhất .

– Trong sản xuất, bản vẽ kĩ thuật được dùng để phong cách thiết kế, sản xuất, lắp ráp, xây đắp. Muốn làm ra một loại sản phẩm nào đó thì ta phải dựa vào bản vẽ kĩ thuật, để từ đó hoàn toàn có thể sản xuất ra một loại sản phẩm có kích cỡ đúng mực .

Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong đời sống :Quảng cáo
– Trong đời sống, bản vẽ kĩ thuật giúp người tiêu dùng sử dụng những mẫu sản phẩm một cách hiệu suất cao và bảo đảm an toàn .
Vậy nên bản vẽ kỹ thuật được xem là một phương tiện đi lại thông tin gắn liền mối quan hệ giữa đơn vị sản xuất và người tiêu dùng .

Câu 3: Vì sao chúng ta cần phải học môn vẽ kỹ thuật ?

Chúng ta cần phải học môn vẽ kĩ thuật vì bản vẽ kĩ thuật là một phương tiện đi lại thông tin dùng trong sản xuất và đời sống, học vẽ kĩ thuật để ứng dụng vào sản xuất và đời sống, tạo điều kiện kèm theo để học tốt những môn khoa học – kĩ thuật khác .

– Trong quy trình sản xuất, muốn làm ra một loại sản phẩm nào đó thì ta phải dựa vào bản vẽ kĩ thuật, để từ đó hoàn toàn có thể sản xuất ra một mẫu sản phẩm có kích cỡ đúng mực .
– Trong đời sống, tất cả chúng ta muốn sử dụng loại sản phẩm hiệu suất cao, bảo đảm an toàn, thì tất cả chúng ta cần phải đọc và hiểu bản vẽ kĩ thuật của loại sản phẩm, vậy nên bản vẽ kỹ thuật được xem là một phương tiện đi lại thông tin gắn liền mối quan hệ giữa nhà phân phối và người tiêu dùng .
Mỗi nghành kĩ thuật đều có những loại bản vẽ riêng của ngành đó, nên học vẽ kĩ thuật để ứng dụng vào sản xuất và đời sống, tạo điều kiện kèm theo để học tốt những môn khoa học – kĩ thuật khác .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.