Công nghệ THIẾT kế và bản vẽ kỹ THUẬT – Tài liệu text

Công nghệ THIẾT kế và bản vẽ kỹ THUẬT

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (134.72 KB, 3 trang )

Công nghệ:

THIẾT KẾ VÀ BẢN VẼ KỸ THUẬT
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: – Biết được nội dung cơ bản của công việc thiết kế.
– Hiểu được vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong thiết kế.
2. Kỹ năng: – Tự thiết kế được một sản phẩm đơn giản.
3. Thái độ: – Ý thức được tầm quan trọng của công việc thiết kế.
– Thực hiện công việc một cách nghiêm túc.
B. PHƯƠNG PHÁP : Nêu vấn đề, phát vấn, đàm thoại, thuyết trình
C. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN, HỌC SINH
1. Chuẩn bị của giáo viên:
– Tranh ảnh về cơ khí và xây dựng như: ô tô, máy bay, cầu đường, nhà cao tầng.
– Mô hình đồ dùng hộp đựng đồ dùng học tập.
– Đọc tài liệu có liên quan đến bài giảng. Xem lại bài 8 sách Công Nghệ 8.
2. Chuẩn bị của học sinh:
– Xem lại bài 8 sách Công Nghệ 8. Nghiên cứu kĩ bài 8 sách Công Nghệ 11.
– Tìm một số bản vẽ kĩ thuật trong thực tế sau đó phân loại các bản vẽ đó
D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
I. Tổ chức và ổn định lớp: ( 1 phút)
II. Kiểm tra bài cũ: (không)
III .Bài mới
1. Đặt vấn đề: ( 1 phút)
2. Triển khai bài :
a.Hoạt động 1: Tìm hiểu về thiết kế
Cách thức hoạt động của thầy và trò
– GV: Có một số sản phẩm cơ khí và công trình xây dựng như: ô tô, tàu vũ trụ,
đường cao tốc, nhà cao tầng. Để chế tạo các sản phẩm và xây dựng các công trình
đó người ta phải tiến hành thiết kế nhằm xác định hình dạng, kích thước, cấu trúc,
chức năng của sản phẩm.
– GV: Thiết kế là gì?

– GV lấy một ví dụ: Để thiết kế sản phẩm đơn giản như hộp đựng đồ dùng học tập
cần phải qua các giai đoạn nào?
– HS: Quan sát hình 8.1 và tự tóm tắt các giai đoạn và vẽ sơ đồ quá trình thiết kế.
Nội dung kiến thức
I.

Thiết kế.
1/ Khái niệm:

Thiết kế là q trình hoạt động sáng tạo của người thiết kế, bao gồm nhiều giai
đoạn.
2/ Các giai đoạn thiết kế:
Xây dưng ý tưởng, Xác đònh đế tài thiết kế.
Thu thập thông tin. Tiến hành thiết kế.
Làm mô hình thử nghiệm. Chế tạo thử
Lập hồ sơ kĩ thuật

Thẩm đònh, đánh giá phương án thiết kế
Khơng đạt

b. Hoạt động 2: Giới thiệu về bản vẽ kĩ thuật.
– GV: Trong chương trình Cơng Nghệ 8 II. Bản vẽ kĩ thuật.
ta đã nghiên cứu bản vẽ kĩ thuật. ta đã 1/ Khái niệm:
biết các sản phẩm từ nhỏ đến lớn trước – Bản vẽ kĩ thuật là các thơng tin kĩ thuật
khi gia cơng chế tạo đều gắn liền với bản được trình bày dưới dạng đồ hoạ theo
vẽ kĩ thuật để chế tạo ra sản phẩm đúng các qui tắc thống nhất.
như thiết kế.
2/ Các loại bản vẽ kĩ thuật:
– GV: Vậy bản vẽ là gì?

– Bản vẽ cơ khí: gồm các bản vẽ liên
– HS tự suy nghĩ và tìm trong SGK để trả
quan đến thiết kế, chế tạo, lắp ráp, kiểm
lời câu hỏi?
tra, sử dụng các máy móc và thiết bị .
– GV: Có mấy loại bản vẽ kĩ thuật?
– Bản vẽ xây dựng: gồm các bản vẽ liên
– GV: Giới thiệu bản vẽ cơ khí bằng hình
quan đến thiết kế, thi cơng, lắp ráp, kiểm
9.4 SGK.
tra, sử dụng các cơng trùnh xây dựng.
– GV: Giới thiệu bản vẽ xây dựng bằng 3/ Vai trò của bản vẽ kĩ thuật đối với
hình11.2 SGK.
thiết kế:
– GV đưa ra kết luận: Bản vẽ kĩ thuật có
+ Giai đoạn hình thành ý tưởng: Vẽ sơ
vai trò quan trọng vì căn cứ vào đó để
đồ hoặc phác họa sản phẩm.

thiết kế và chế tạo sản phẩm. nói cách
khác bản vẽ kĩ thuật là “Ngôn Ngữ” của
kĩ thuật.
– Trong mỗi giai đoạn thiết kế gắ kiền
với bản vẽ kĩ thuật. Ở mỗi giai đoạn thiết
kế thường dùng những loại bản vẽ nào?

+ Giai đoạn thu thập thông tin: Đọc các

bản vẽ liên quan đến sản phẩm khi

thiết kế, lập các bản vẽ khác của sản
phẩm.
+ Giai đoạn thẩm định: Trao đổi ý kiến
thông qua các bản vẽ thiết kế sản
phẩm.
+ Giai đoạn lập hồ sơ kỹ thuật: Lập các
bản vẽ tổng thể và chi tiết của sản
phẩm

IV. Củng cố: (4 phút)
– Trình bày các nội dung cơ bản của việc thiết kế?
– Tìm hiểu quá trình thiết kế một sản phẩm đơn giản ở địa phương sản xuất?
– Ở mỗi giai đoạn thiết kế thường dùng loại bản vẽ gì?
V. Dặn dò, hướng dẩn học sinh học tập ở nhà
– Đọc trước bài 9: BẢN VẼ CƠ KHÍ.
E. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY

– GV lấy một ví dụ : Để thiết kế loại sản phẩm đơn thuần như hộp đựng vật dụng học tậpcần phải qua những tiến trình nào ? – HS : Quan sát hình 8.1 và tự tóm tắt những quá trình và vẽ sơ đồ quy trình thiết kế. Nội dung kiến thứcI. Thiết kế. 1 / Khái niệm : Thiết kế là q trình hoạt động giải trí phát minh sáng tạo của người thiết kế, gồm có nhiều giaiđoạn. 2 / Các quy trình tiến độ thiết kế : Xây dưng sáng tạo độc đáo, Xác đònh đế tài thiết kế. Thu thập thông tin. Tiến hành thiết kế. Làm quy mô thử nghiệm. Chế tạo thửLập hồ sơ kĩ thuậtThẩm đònh, nhìn nhận giải pháp thiết kếKhơng đạtb. Hoạt động 2 : Giới thiệu về bản vẽ kĩ thuật. – GV : Trong chương trình Cơng Nghệ 8 II. Bản vẽ kĩ thuật. ta đã nghiên cứu và điều tra bản vẽ kĩ thuật. ta đã 1 / Khái niệm : biết những mẫu sản phẩm từ nhỏ đến lớn trước – Bản vẽ kĩ thuật là những thơng tin kĩ thuậtkhi gia cơng sản xuất đều gắn liền với bản được trình diễn dưới dạng đồ hoạ theovẽ kĩ thuật để sản xuất ra mẫu sản phẩm đúng những qui tắc thống nhất. như thiết kế. 2 / Các loại bản vẽ kĩ thuật : – GV : Vậy bản vẽ là gì ? – Bản vẽ cơ khí : gồm những bản vẽ liên – HS tự tâm lý và tìm trong SGK để trảquan đến thiết kế, sản xuất, lắp ráp, kiểmlời câu hỏi ? tra, sử dụng những máy móc và thiết bị. – GV : Có mấy loại bản vẽ kĩ thuật ? – Bản vẽ thiết kế xây dựng : gồm những bản vẽ liên – GV : Giới thiệu bản vẽ cơ khí bằng hìnhquan đến thiết kế, thi cơng, lắp ráp, kiểm9. 4 SGK.tra, sử dụng những cơng trùnh kiến thiết xây dựng. – GV : Giới thiệu bản vẽ thiết kế xây dựng bằng 3 / Vai trò của bản vẽ kĩ thuật đối vớihình11. 2 SGK.thiết kế : – GV đưa ra Kết luận : Bản vẽ kĩ thuật có + Giai đoạn hình thành sáng tạo độc đáo : Vẽ sơvai trò quan trọng vì địa thế căn cứ vào đó đểđồ hoặc phác họa mẫu sản phẩm. thiết kế và sản xuất loại sản phẩm. nói cáchkhác bản vẽ kĩ thuật là “ Ngôn Ngữ ” củakĩ thuật. – Trong mỗi quy trình tiến độ thiết kế gắ kiềnvới bản vẽ kĩ thuật. Ở mỗi quá trình thiếtkế thường dùng những loại bản vẽ nào ? + Giai đoạn tích lũy thông tin : Đọc cácbản vẽ tương quan đến mẫu sản phẩm khithiết kế, lập những bản vẽ khác của sảnphẩm. + Giai đoạn đánh giá và thẩm định : Trao đổi ý kiếnthông qua những bản vẽ thiết kế sảnphẩm. + Giai đoạn lập hồ sơ kỹ thuật : Lập cácbản vẽ toàn diện và tổng thể và cụ thể của sảnphẩmIV. Củng cố : ( 4 phút ) – Trình bày những nội dung cơ bản của việc thiết kế ? – Tìm hiểu quy trình thiết kế một mẫu sản phẩm đơn thuần ở địa phương sản xuất ? – Ở mỗi tiến trình thiết kế thường dùng loại bản vẽ gì ? V. Dặn dò, hướng dẩn học viên học tập ở nhà – Đọc trước bài 9 : BẢN VẼ CƠ KHÍ.E. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.