Quy định bản vẽ hoàn công mới nhất hiện nay thế nào?

Bản vẽ hoàn công thể hiện các nội dung quan trọng giúp chủ nhà nắm bắt được tình trạng, vị trí chính xác các hạng mục khi tiến hành sửa chữa, bảo trì nhà ở. Vậy quy định về bản vẽ hoàn công cụ thể ra sao?

Mục lục bài viết

  • Quy định bản vẽ hoàn công mới nhất hiện nay
  • Quy định lập bản vẽ hoàn công ra sao?
  •  Mẫu dấu bản vẽ hoàn công hiện nay

Câu hỏi: Hiện nay quy định bản vẽ hoàn công thế nào? Lập bản vẽ hoàn công cần chú ý những gì?

Quy định bản vẽ hoàn công mới nhất lúc bấy giờ

Bản vẽ hoàn công là gì?

Theo khoản 4 Điều 2 Nghị định 06/2021 của nhà nước :

Bản vẽ hoàn công là bản vẽ khu công trình thiết kế xây dựng hoàn thành xong, trong đó biểu lộ vị trí, kích cỡ, vật tư và thiết bị được sử dụng thực tiễn .

Quy định các loại bản vẽ hoàn công

Tùy theo quy mô, tính phức tạp của khu công trình, bản vẽ hoàn công có những loại như sau :1. Bản vẽ hoàn công việc làm kiến thiết xây dựng2. Bản vẽ hoàn công bộ phận khu công trình3. Bản vẽ hoàn công quy trình tiến độ kiến thiết xây dựng4. Bản vẽ hoàn công lắp ráp thiết bị5. Bản vẽ hoàn công từng khuôn khổ khu công trình6. Bản đồ hoàn công toàn diện và tổng thể khu công trình

Bên cạnh quy định bản vẽ hoàn công mới nhất thì thủ tục hoàn công cũng là khâu cần thiết để hoàn tất thanh toán cho nhà thầu. Về mặt pháp lý, bản vẽ hoàn công là cơ sở giúp cơ quan nhà nước nắm xác định việc chủ nhà có thực hiện đúng theo quy định của giấy phép xây dựng hay không?
 

quy dinh ban ve hoan cong

Quy định lập bản vẽ hoàn công ra làm sao ?

Căn cứ Nghị định 06/2021, lập bản vẽ hoàn công được quy định như sau :- Nếu những kích cỡ, thông số kỹ thuật thực tiễn của khuôn khổ khu công trình, khu công trình kiến thiết xây dựng không vượt quá sai số được cho phép so với size, thông số kỹ thuật phong cách thiết kế :Bản vẽ xây đắp được phép chụp hoặc photocopy lại, được những bên tương quan đóng dấu, ký xác nhận lên bản vẽ để làm bản vẽ hoàn công .- Nếu những kích cỡ, thông số kỹ thuật trong thực tiễn xây đắp có biến hóa so với kích cỡ, thông số kỹ thuật của phong cách thiết kế bản vẽ xây đắp được phê duyệt :nhà thầu kiến thiết thiết kế xây dựng được phép ghi lại những trị số size, thông số kỹ thuật thực tiễn trong ngoặc đơn bên cạnh hoặc bên dưới những trị số size, thông số kỹ thuật cũ trong tờ bản vẽ này ;

Ngoài ra, trong trường hợp cần thiết, nhà thầu thi công xây dựng có thể vẽ lại bản vẽ hoàn công mới, có khung tên bản vẽ hoàn công tương tự như mẫu dấu bản vẽ hoàn công.

– Đối với những bộ phận khu công trình bị che khuất : phải được lập bản vẽ hoàn công hoặc được đo đạc xác lập size, thông số kỹ thuật trong thực tiễn trước khi triển khai việc làm tiếp theo ;Trường hợp nhà thầu liên danh : từng thành viên trong liên danh có nghĩa vụ và trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công phần việc do mình thực thi, không được ủy quyền cho thành viên khác trong liên danh thực thi .

 Mẫu dấu bản vẽ hoàn công hiện nay

(Quy định tại Nghị định 06/2021)

Mẫu số 1 :

TÊN NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

Ngày……tháng……năm……

Người lập
(Ghi rõ họ tên, chức vụ, chữ ký)

Chỉ huy trưởng công trình hoặc giám đốc dự án
(Ghi rõ họ tên, chữ ký)

Tư vấn giám sát trưởng
(Ghi rõ họ tên, chức vụ, chữ ký

Mẫu dấu bản vẽ số 1 không áp dụng hình thức hợp đồng tổng thầu xây dựng thi công xây dựng. Kích thước dấu tùy thuộc kích cỡ chữ.

Mẫu số 2 :

TÊN NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG
Ngày……tháng…..năm…..

Người lập
(Ghi rõ họ tên, chức vụ, chữ ký)

Chỉ huy trưởng hoặc giám đốc dự án của nhà thầu phụ
(Ghi rõ họ tên, chữ ký)

Chỉ huy trưởng hoặc giám đốc dự án của tổng thầu
(Ghi rõ họ tên, chữ ký)

Xem thêm: ‎Apple Books

Tư vấn giám sát trưởng
(Ghi rõ họ tên, chức vụ, chữ ký)

Mẫu dấu bản vẽ số 2 áp dụng hình thức hợp đồng tổng thầu xây dựng thi công xây dựng. Kích thước dấu tùy thuộc kích cỡ chữ.

Trên đây là giải đáp về quy định bản vẽ hoàn công mới nhất. Nếu còn băn khoăn, bạn vui lòng gửi câu hỏi cho chúng tôi để được hỗ trợ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.