Cách đọc bản vẽ lắp bộ vòng đai

Bài 13 Bản vẽ lắp

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.96 MB, 10 trang )

KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu hỏi 1: Nêu nội dung và trình tự đọc bản vẽ chi tiết?
Câu hỏi 2: Giải thích kí hiệu ren: M10x1
Câu hỏi:
Đáp án:
Câu 1: Nội dung bản vẽ chi tiết gồm: hình biểu diễn; kích thước; yêu cầu kĩ thuật; khung tên.
Khung tên
Khung tên
Hình biểu diễn
Hình biểu diễn
Kích thước
Kích thước
Yêu cầu kĩ
thuật
Yêu cầu kĩ
thuật
Tổng hợp
Tổng hợp
Câu 2: Ren tam giác; kích thước đường kính ren 10mm; bước ren 1mm; hướng xoắn phải
Trình tự đọc:
Tiết 13 – Bài 13. BẢN VẼ LẮP
MỤC TIÊU
– Biết được nội dung và công dụng của bản vẽ lắp.
– Biết cách đọc bản vẽ lắp đơn giản.
Tiết 13. Bài 13- BẢN VẼ LẮP
I. NỘI DUNG CỦA BẢN VẼ LẮP
Gồm hình chiếu, hình cắt, diễn tả hình dạng, kết cấu và vị
trí tương quan giữa các chi tiết máy của sản phẩm
Gồm các kích thước cần thiết để lắp ráp, kiểm tra sản
phẩm: kích thước chung, kích thước lắp,
Gồm số thứ tự, tên gọi, số lượng, vật liệu chế tạo các chi

tiết.
Cho biết tên sản phẩm, tỉ lệ bản vẽ, kí hiệu bản vẽ, người
vẽ,
– Hình biểu diễn:
– Kích thước:
– Bảng kê:
4 Bu lông M10 2 Thép
3 Vòng đệm 2 Thép
2 Đai ốc M10 2 Thép
1 Vòng đai 2 Thép
TT Tên chi tiết Slg Vật liệu Ghi chú
– Khung tên:
BỘ VÒNG ĐAI
Tỉ lệ Bản số
1:2 13.01
Người vẽ 11/04
Nhà máy Cơ khí HN
Kiểm tra 11/04
Tiết 13. Bài 13- BẢN VẼ LẮP
I. NỘI DUNG CỦA BẢN VẼ LẮP
Bản vẽ lắp
Bản vẽ lắp
Hình biểu diễn
Hình biểu diễn
Kích thước
Kích thước
Bảng kê
Bảng kê
Khung tên
Khung tên

II. ĐỌC BẢN VẼ LẮP
* Công dụng:
Dùng trong thiết kế, lắp ráp và sử dụng sản phẩm
Là thông qua các nội dung trình bày trên bản vẽ để biết
được hình dạng, kết cấu của sản phẩm và vị trí tương quan
giữa các chi tiết của sản phẩm.
Tiết 13. Bài 13- BẢN VẼ LẮP
I. NỘI DUNG CỦA BẢN VẼ LẮP
Bản vẽ lắp
Bản vẽ lắp
Hình biểu diễn
Hình biểu diễn
Kích thước
Kích thước
Bảng kê
Bảng kê
Khung tên
Khung tên
II. ĐỌC BẢN VẼ LẮP
– Trình tự đọc:
Khung tên
Khung tên
Bảng kê
Bảng kê
Hình biểu diễn
Hình biểu diễn
Kích thước
Kích thước
Phân tích chi tiết
Phân tích chi tiết

Tổng hợp
Tổng hợp
* Công dụng:
Dùng trong thiết kế, lắp ráp và sử dụng sản phẩm
Tiết 13. Bài 13- BẢN VẼ LẮP
I. NỘI DUNG CỦA BẢN VẼ LẮP
Bản vẽ lắp
Bản vẽ lắp
Hình biểu diễn
Hình biểu diễn
Kích thước
Kích thước
Bảng kê
Bảng kê
Khung tên
Khung tên
II. ĐỌC BẢN VẼ LẮP
– Trình tự đọc:
* Chú ý:
– Cho phép vẽ một phần hình cắt (hình cắt cục bộ) ở trên
hình chiếu
– Kích thước chung: kích thước chiều dai, chiều cao và
chiều rộng của sản phẩm.
– Kích thước lắp: kích thước chung của hai chi tiết ghép với
nhau như đường kính của trục, lỗ, ren,
– Vị trí của chi tiết: mỗi chi tiết được tô màu để xác định vị
trí của nó trên bản vẽ.
– Trình tự tháo lắp: ghi số theo trình tự tháo và lắp.
Tiết 13. Bài 13- BẢN VẼ LẮP
Trình tự đọc Nội dung cần hiểu Bản vẽ lắp bộ vòng đai

1. Khung tên
2. Bảng kê
3. Hình biểu
diễn
4. Kích thước
5. Phân tích chi
tiết
6. Tổng hợp
– Tên gọi sản phẩm – Bộ vòng đai
– Tỉ lệ bản vẽ – 1 : 2
– Tên gọi chi tiết và số lượng chi tiết
– Vòng đai (2)
– Đai ốc (2)
– Vòng đệm (2)
– Bu lông (2)
– Tên gọi hình chiếu, hình cắt – Hình chiếu bằng
– Hình chiếu đứng có cắt cục bộ
– Kích thước chung
– Kích thước lắp giữa các chi tiết
– Kích thước xác định khoảng cách giữa
các chi tiết
– 140, 50, 78
– M 10
– 50. 110
– Vị trí các chi tiết
– Đai ốc ở trên cùng rồi đến vòng đệm;
vòng đai; bu lông ở dưới
– Tháo chi tiết 2-3-4-1
– Trình tự tháo lắp
Lắp chi tiết 1-4-3-2

– Ghép nối chi tiết hình trụ với các chi
tiết khác
– Công dụng của chi tiết
Tiết 13. Bài 13- BẢN VẼ LẮP
Hình biểu diễn
Hình biểu diễn
Kích thước
Kích thước
Bảng kê
Bảng kê
Khung tên
Khung tên
BẢN
VẼ
LẮP
BẢN
VẼ
LẮP
Nội dung
Nội dung
Trình tự đọc
Trình tự đọc
Khung tên
Khung tên
Bảng kê
Bảng kê
Hình biểu diễn
Hình biểu diễn
Kích thước
Kích thước

Xem thêm: ‎Apple Books

Phân tích chi tiết
Phân tích chi tiết
Tổng hợp
Tổng hợp
Câu hỏi
So sánh nội dung bản vẽ lắp với nội dung bản vẽ chi tiết?
Khung tên
Khung tên
Bảng kê
Bảng kê
Hình biểu diễn
Hình biểu diễn
Kích thước
Kích thước
Phân tích chi tiết
Phân tích chi tiết
Tổng hợp
Tổng hợp
Bản vẽ lắp
Bản vẽ lắp
Hình biểu diễn
Hình biểu diễn
Kích thước
Kích thước
Bảng kê
Bảng kê
Khung tên
Khung tên
Bản vẽ chi tiết
Bản vẽ chi tiết

Hình biểu diễn
Hình biểu diễn
Kích thước
Kích thước
Yêu cầu
kĩ thuật
Yêu cầu
kĩ thuật
Khung tên
Khung tên
Nêu trình tự đọc bản vẽ lắp
Hướng dẫn học ở nhà
– Luyện tập đọc thêm bản vẽ lắp bộ ròng rọc SGK trang 45
– Học bài theo vở ghi và SGK
– Tìm hiểu trước bài 15. Bản vẽ nhà trong SGK

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.