Bản vẽ máy đào gầu nghịch

Ngày đăng : 17/09/2017, 18 : 53

Những số liệu chung:A Bán kính quay phần sau thùng xe (mm) 2600VChiều rộng của bàn quay (m) 2350B Chiều cao buồng lái (m) 3130C Khe hở mặt đường dưới bàn quay (mm) 1340D Chiều cao ngỗng trục cần 1435E Khoảng cách từ ngỗng trục cần đến trục sau bánh xe (mm) 650G Khoảng cách các bánh xe (mm) 28003 Chiều cao khoảng cách các bánh trước (mm)2042I Khe hở mặt đường (mm) 293K Chiều cao các trục bánh xe (mm) 535L Chiều rộng ngoài cùng của máy (mm) 2640MKhoảng cách từ trục quay máy xúc đến trục bánh xe sau (mm) 1000H Khoảng cách từ trục quay máy xúc đến thành ngoài buồng lái (mm) 1300 O Chiều dài ngoài cùng của máy theo khung (mm) 3900 1 2 3 4 Những số liệu chung:A Bán kính quay phần sau thùng xe (mm) 2600VChiều rộng bàn quay (m) 2350B Chiều cao buồng lái (m) 3130C Khe hở mặt đường bàn quay (mm) 1340D Chiều cao ngỗng trục cần 1435E Khoảng cách từ ngỗng trục cần đến trục sau bánh xe (mm) 650G Khoảng cách bánh xe (mm) 28003 Chiều cao khoảng cách bánh trước (mm)2042I Khe hở mặt đường (mm) 293K Chiều cao trục bánh xe (mm) 535L Chiều rộng máy (mm) 2640MKhoảng cách từ trục quay máy xúc đến trục bánh xe sau (mm) 1000H Khoảng cách từ trục quay máy xúc đến thành buồng lái (mm) 1300 O Chiều dài máy theo khung (mm) 3900 5 6 7 8 9 10 10 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 GC O1 G2 G1 P1 G3 O2 GT Gg+d H G2 βmin G1 G3 GT L Gg+d α PC GC O1 Pt Pt O2 GT P1 O3 G2 G3 G1 Gg+d H O3 28 28 GC O1 Ptmax α1 P1 O3 O2 GT Gg+d PC GC O2 GT O1 O3 Gg+d 29 29 a 3700 700 3000 a 30 30 230 550 15 Ptmax GC O2 O1 H0 Gg 31 O3 Pd 31 Pmax Z Z02 m X02 r r p r d m X t Gg Pd Gg r g β1 Pmax β Z’ a l ly O1 Z’ X’ Z02 a β Gc Pc ß2 X02 X01 O1 X’ Z01 32 32 a, Pd O3 R3 Pg O1 a R1 Gg+d b, c, d, P d P 1B d P d g 1L g B L B g g B L g X R 33 g L g R R g X 33 4400 6200 4460 8600 34 34 Hmax 35 35 Hmax 2.1 Hmax – Đào liên hợp 36 36 Hmax 1.1 37 37 … (mm) 535L Chiều rộng máy (mm) 2640MKhoảng cách từ trục quay máy xúc đến trục bánh xe sau (mm) 1000H Khoảng cách từ trục quay máy xúc đến thành buồng lái (mm) 1300 O Chiều dài máy theo khung (mm)

– Xem thêm –

Xem thêm: Bản vẽ máy đào gầu nghịch, Bản vẽ máy đào gầu nghịch,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.