Vùng du lịch là gì? Đặc điểm và vai trò của vùng du lịch

Khái niệm vùng du lịch ? Đặc trưng cơ bản của vùng du lịch ? Vai trò của vùng du lịch ?

Phân vùng du lịch là trách nhiệm quan trọng của quy hoạch du lịch, thường được thực thi trước những bước quy hoạch khác. Vùng du lịch là đối tượng người dùng để quy hoạch du lịch, nhất là so với những dự án Bất Động Sản quy hoạch tăng trưởng tổng thể và toàn diện quy hoạch du lịch ở quá trình đầu. Vậy vùng du lịch là gì và có đặc thù, vai trò như thế nào ? Bài viết dưới đây Luật Dương Gia sẽ phân phối những thông tin về vùng du lịch.

Tư vấn luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài điện thoại: 1900.6568

1. Khái niệm vùng du lịch

Hệ thống chủ quyền lãnh thổ du lịch không hề sống sót nếu không có khoảng trống. Trong khoảng trống mà mạng lưới hệ thống chủ quyền lãnh thổ du lịch sống sót còn có những mạng lưới hệ thống tính năng khác, nó có ảnh hưởng tác động tới mạng lưới hệ thống chủ quyền lãnh thổ du lịch như tổng thể và toàn diện lãnh thổ sản xuất, những mạng lưới hệ thống dân cư, giao thông vận tải liên lạc. Không gian sống sót của môi trường tự nhiên nuôi dưỡng mạng lưới hệ thống chủ quyền lãnh thổ du lịch khi nào cũng lớn hơn khoảng trống của mạng lưới hệ thống chủ quyền lãnh thổ du lịch được coi là vùng du lịch – Vùng du lịch gồm có hai thành phần quan hệ tương hỗ, là mạng lưới hệ thống chủ quyền lãnh thổ du lịch và khoảng trống kinh tế tài chính – xã hội bao quanh bảo vệ cho hoạt động giải trí hữu hiệu của nó. Như vậy, vùng du lịch là một mạng lưới hệ thống chủ quyền lãnh thổ du lịch không giống hệt, gồm có : mạng lưới hệ thống chủ quyền lãnh thổ du lịch và thiên nhiên và môi trường nuôi dưỡng nó. Hiện nay có nhiều quan điểm về vùng du lịch khác nhau. Theo Báo cáo tóm tắt quy hoạch tổng thể và toàn diện tăng trưởng du lịch Nước Ta, thì vùng du lịch được ý niệm như sau : “ Vùng du lịch là một mạng lưới hệ thống chủ quyền lãnh thổ kinh tế tài chính – xã hội gồm có một tập hợp những mạng lưới hệ thống chủ quyền lãnh thổ du lịch, thuộc mọi cấp có quan hệ với nhau và những hạ tầng nhằm mục đích bảo vệ cho sự hoạt động giải trí của mạng lưới hệ thống chủ quyền lãnh thổ du lịch ”. Hay ví dụ như theo I.I. Pirogiohich : “ Vùng du lịch nghỉ ngơi là một mạng lưới hệ thống chủ quyền lãnh thổ kinh tế tài chính – xã hội, là hàng loạt những mạng lưới hệ thống chủ quyền lãnh thổ du lịch thuộc tổng thể những cấp, những kiểu và những cơ sở cấu trúc thương tầng, bảo vệ tính năng của mạng lưới hệ thống chủ quyền lãnh thổ du lịch và có đặc thù chung của ngành chuyên môn hóa du lịch và những điều kiện kèm theo tinh xảo – xã hội để tăng trưởng du lịch. ” Ngoài ra thì E.A Kotliarov ( 1978 ) cũng có quan điểm về vùng du lịch như sau : “ Vùng du lịch được hiểu là một chủ quyền lãnh thổ hoàn hảo phối hợp với những điều kiện kèm theo, đối tượng người dùng và chuyên môn hóa du lịch ; không chỉ chủ quyền lãnh thổ để chữa bệnh, nghỉ ngơi mà còn là một chính sách hành chính phức tạp. Nó có những xí nghiệp sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, vận tải đường bộ, thiết kế xây dựng và những cơ sở văn hóa truyền thống. Nó được hình thành do phân công lao động theo chủ quyền lãnh thổ trong nghành nghề dịch vụ phi sản xuất. ” Trên quan điểm mạng lưới hệ thống, hoàn toàn có thể coi vùng du lịch như một tập hợp mạng lưới hệ thống chủ quyền lãnh thổ được tạo nên bởi hai yếu tố có quan hệ ngặt nghèo với nhau là mạng lưới hệ thống chủ quyền lãnh thổ du lịch và thiên nhiên và môi trường kinh tế tài chính – xã hội xung quanh nhằm mục đích bảo vệ cho cả hai mạng lưới hệ thống này hoạt động giải trí hiệu suất cao. Trên kim chỉ nan, vùng du lịch được tạo thành bởi những yếu tố tạo vùng. Mỗi vùng có những đặc trưng riêng được biểu lộ qua lợi thế những nguồn lực tăng trưởng những ngành chuyên môn hóa. Chuyên môn hóa du lịch của vùng được hình thành bởi những yếu tố về vị trí địa lý, tài nguyên du lịch, cơ sở vật chất kỹ thuật, kiến trúc, nhu yếu về số lượng khác du lịch. Vùng du lịch gồm có có vùng đã hình thành và vùng đang hình thành. Các vùng du lịch đang trong quy trình hình thành thì những mô hình du lịch trình độ hóa chưa rõ nét. Hiện nay, vùng du lịch Nước Ta là vùng du lịch đang hình thành. Dưới góc nhìn là một bộ phận trong mạng lưới hệ thống phân vùng du lịch, thì vùng du lịch là cấp cao nhất trong mạng lưới hệ thống phân vị. Đó là sự tích hợp chủ quyền lãnh thổ của những á vùng, tiểu vùng, TT, cụm du lịch và điểm du lịch có những đặc trưng riêng về số lượng và chất lượng. Hay tổng quát lại thì vùng du lịch như một toàn diện và tổng thể thống nhất của những đối tượng người tiêu dùng và hiện tượng kỳ lạ tự nhiên, nhân văn, xã hội …. gồm có mạng lưới hệ thống chủ quyền lãnh thổ du lịch và môi trường tự nhiên kinh tế tài chính – xã hội xung quanh với chuyên môn hóa nhất định trong nghành nghề dịch vụ du lịch.

2. Đặc trưng cơ bản của vùng du lịch

Vùng du lịch có tính mạng lưới hệ thống. Mỗi vùng du lịch là tập hợp những mạng lưới hệ thống chủ quyền lãnh thổ du lịch thuộc mọi cấp, mọi kiểu và thiên nhiên và môi trường mà nó sống sót, tăng trưởng, có mối quan hệ ngặt nghèo với nhau giữa những phân hệ, những mạng lưới hệ thống chủ quyền lãnh thổ kinh tế tài chính – xã hội khác và những vùng khác. Tính cấp bậc của vùng du lịch : Mỗi vùng du lịch có vị trí được xác lập trong khoảng trống, có quy mô chủ quyền lãnh thổ, nguồn tài nguyên, nhu yếu du lịch, dân cư, lực lượng sản xuất nhất định, thuộc mạng lưới hệ thống phân vị nhất định, có vị trí nhất định trong mạng lưới hệ thống phân vùng của cả nước ( vùng lớn, vùng cấp 1, vùng cấp 2 ) .

Xem thêm: Vai trò của Hồ Chí Minh đối với sự phát triển của tư tưởng triết học Việt Nam 

Tính đặc trưng của vùng du lịch : Mỗi vùng du lịch đều có những đặc thù về điều kiện kèm theo tự nhiên, nguồn tài nguyên, điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội riêng nên ảnh hưởng tác động đến việc tổ chức triển khai sản xuất chủ quyền lãnh thổ du lịch khác nhau, hình thành nên những ngành chuyên môn hóa riêng ( tăng trưởng những mô hình du lịch riêng ). Tính tổ chức triển khai của vùng du lịch : Vùng du lịch là mạng lưới hệ thống kinh tế tài chính – xã hội và hàng loạt mạng lưới hệ thống du lịch nên việc phân vùng, khuynh hướng sự tăng trưởng ngành du lịch của vùng phải hòa nhập với sự tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của vùng. Vùng du lịch được tạo thành bởi nhiều yếu tố tạo vùng. Các yếu tố đa phần là nguồn tài nguyên du lịch, nguồn lao động du lịch, cơ sở vật chất, kỹ thuật, kiến trúc, nhu yếu và số lượng khách du lịch và những yếu tố kinh tế tài chính – xã hội. Vùng du lịch ( theo cấp phân vùng lớn ) gồm có nhiều mạng lưới hệ thống chủ quyền lãnh thổ du lịch ở cấp nhỏ hơn vùng. Do đó, cần có sự tổ chức triển khai, chỉ huy ngặt nghèo, đồng nhất của những cấp và những cơ quan quản trị của địa phương. Tính tổng hợp của vùng du lịch : Bên cạnh những tiềm năng du lịch mang tính rực rỡ để tăng trưởng những ngành chuyên môn hóa, những vùng du lịch thường có nhiều nguồn lực và những tác nhân tác động ảnh hưởng tới tăng trưởng của nhiều mô hình du lịch. Vì vậy, những dự án Bất Động Sản phân vùng phải góp thêm phần phát huy tổng hợp những nguồn lực cho sự tăng trưởng du lịch của vùng. Tính chuyên môn hóa của vùng du lịch, đây chính là truyền thống của vùng du lịch ; làm cho vùng này khác hẳn vùng kia. Vùng du lịch sinh ra nhằm mục đích mục tiêu tăng trưởng du lịch, do đó, vai trò chính của vùng du lịch đó chính là kích thích tiềm năng tăng trưởng du lịch. Khi những vùng du lịch cùng tăng trưởng sẽ kéo theo sự tăng trưởng du lịch của cả mạng lưới hệ thống chủ quyền lãnh thổ. Như ở trên đã viết, vùng du lịch được cấu thành từ những mạng lưới hệ thống chủ quyền lãnh thổ du lịch ở cấp nhỏ hơn vùng, bao trùm lên những vùng nhỏ hơn này. Vùng du lịch đóng vai trò như “ nơi tiềm ẩn ” những mạng lưới hệ thống chủ quyền lãnh thổ du lịch nhỏ hơn đó. Nhà nước phân loại thành những vùng du lịch khác nhau nhằm mục đích giúp cho việc khuyến khích tăng trưởng vùng du lịch đó dựa trên những điều kiện kèm theo đặc trưng của vùng. Vùng du lịch được thiết kế xây dựng nhằm mục đích chuyên môn hóa năng lực du lịch của khu vực du lịch đó. Mỗi vùng du lịch được quy hoạch dựa trên những đặc trưng riêng của vùng đó như vị trí địa lý, khí hậu, địa hình, tình hình kinh tế tài chính – xã hội, dân cư, … và quan trọng nhất là tiềm năng du lịch. Dựa trên những điều kiện kèm theo thực tiễn đó, để phân định vùng du lịch và khuynh hướng tăng trưởng chuyên môn hóa vùng du lịch đó, tận dụng những lợi thế và tiềm năng để tăng trưởng du lịch. Như những khu vực có tiềm năng du lịch biển thì hoàn toàn có thể tăng trưởng hành vùng du lịch biển, …

Trong vùng du lịch sẽ tận dụng được cấu trúc cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch, nguồn lao động phù hợp với nguồn tài nguyên, nhu cầu du lịch, có sự điều tiết giữa các yếu tố trên. Đồng thời, vùng du lịch giúp gia tăng mối quan hệ giữa các thành phần trong vùng và mối quan hệ giữa các hệ thống lãnh thổ du lịch khác.

Xem thêm: Tổ chức phi chính phủ là gì? Bản chất, vai trò của tổ chức phi chính phủ?

Từ việc xác lập vùng du lịch giúp xác lập được cơ cấu tổ chức và sự phân hóa tối ưu theo chủ quyền lãnh thổ của vùng đó. Du lịch gắn liền với kinh tế tài chính – xã hội, khi du lịch tăng trưởng thì sẽ kéo theo những sự phân hóa về kinh tế tài chính – xã hội. Từ sự phân hóa về kinh tế tài chính, xã hội sẽ xác lập cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai chủ quyền lãnh thổ theo sự phân hóa đó để bảo vệ sự hài hóa. Thông qua thực tiễn hoạt động giải trí vùng du lịch, những cơ quan quản trị nhà nước sẽ tìm ra những hướng đi tương thích để tăng trưởng vùng du lịch đó và tăng trưởng du lịch trên toàn nước. Đồng thời có những kiểm soát và điều chỉnh kịp thời trong quản trị nhà nước về du lịch, có những xu thế, những chủ trương phát huy lợi thế của vùng du lịch. Từ cơ sở hoạt động giải trí này tăng trưởng du lịch vùng là làm tiền đề cho quy hoạch du lịch, lựa chọn vùng góp vốn đầu tư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.