Tiểu vùng du lịch là gì? Phân loại

Tiểu vùng du lịch là một cấp trong mạng lưới hệ thống phân vị du lịch .Tiểu vùng du lịch là gì? Phân loại - Ảnh 1.Hình minh họa ( Nguồn : Shtour )

Tiểu vùng du lịch

Khái niệm

Tiểu vùng du lịch là một tập hợp bao gồm các điểm du lịch, các khu du lịch, các đô thị du lịch và trung tâm du lịch (nếu có). Về qui mô, tiểu vùng du lịch bao trùm lãnh thổ của một vài tỉnh. Tuy vậy, sự giao động về diện tích giữa các tiểu vùng cũng khá lớn.

Tiểu vùng du lịch có nguồn tài nguyên tương đối đa dạng và phong phú về số lượng, phong phú về chủng loại .

Phân loại

Trong trong thực tiễn, ở nước ta hoàn toàn có thể phân biệt hai mô hình tiểu vùng du lịch : tiểu vùng du lịch đã hình thành ( hay còn gọi là tiểu vùng du lịch trong thực tiễn ) và tiểu vùng du lịch đang hình thành ( tiểu vùng du lịch tiềm năng ) .Giữa hai mô hình tiểu vùng du lịch có sự chênh lệch đáng kể về trình độ tăng trưởng .

Loại tiểu vùng thứ nhất tập trung nhiều tài nguyên đã và đang được khai thác để phát triển du lịch. Loại hình thứ hai có tài nguyên và các nguồn lực để phát triển du lịch, song vì những lí do nhất định nên tiềm năng chưa có điều kiện trở thành hiện thực.

Tiểu vùng du lịch là một cấp trong mạng lưới hệ thống phân vị du lịch .Khi triển khai phân vùng du lịch, việc xác lập được mạng lưới hệ thống phân vị là một trách nhiệm quan trọng. Dự án phân vùng du lịch có hiệu suất cao, mang tính khoa học thực tiễn và mạng lưới hệ thống không phụ thuộc vào nhiều vào việc xác lập mạng lưới hệ thống phân vị .Trên quốc tế và ở Nước Ta, những nhà nghiên cứu đã sử dụng những mạng lưới hệ thống phân vị du lịch khác nhau .

Theo M. Buchvarop (1987) đã xây dựng hệ thống phân vị gồm năm cấp: điểm du lịch – hạt nhân du lịch – tiểu vùng – á vùng – vùng.

Trong ” Báo cáo tóm tắt Qui hoạch tăng trưởng toàn diện và tổng thể du lịch Nước Ta thời kì 1995 – 2010 ” những nhà khoa học đã sử dụng mạng lưới hệ thống phân vị gồm năm cấp : điểm du lịch – TT du lịch – tiểu vùng du lịch – á vùng du lịch – vùng du lịch .Theo Khoản 6, 7, 8, 9, Điều 4, Chương I – Luật Du lịch Nước Ta ( năm 2005 ) còn đưa thêm những đơn vị chức năng phân vị trong hệt thống phân vị như : khu du lịch, đô thị du lịch .

(Tài liệu tham khảo: Qui hoạch du lịch, Bùi Thị Hải Yến, NXB Giáo dục Việt Nam)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.