Đề cương ôn thi địa lý du lịch – Part 6 – Wattpad

                  
                       

5. Phân biệt: Điểm du lịch, trung tâm du lịch, tiểu vùng du lịch, á vùng du lịch, vùng du lịch, trong hệ thống phân vị trong phân vùng du lịch?

Hệ thống phân vị trong phân vùng du lịch .

a. Điểm du lịch.

Điểm du lịch là cấp thấp nhất trong mạng lưới hệ thống phân vị. Về mặt chủ quyền lãnh thổ, điểm du lịch có quy mô nhỏ tuy nhiên nó vẫn chiếm một diên tích nhất định trong khoảng trống. Ví dụ : Vườn Quốc gia Cúc Phương, Văn miếu Văn Miếu . Điểm du lịch là nơi tập trung chuyên sâu một loại tài nguyên du lịch ( tự nhiên, văn hóa-lịch sử hoặc kinh tế-xã hội ) hoặc một loại khu công trình riêng không liên quan gì đến nhau phục vu du lịch hoặc phối hợp cả hai ở quy mô nhỏ. Do đó, điểm du lịch được chia thành 2 loại : Điểm du lịch tài nguyên và điểm tính năng ( hoặc điểm tiềm năng và điểm trong thực tiễn ) . Điểm du lịch, thời hạn lưu trú của khách du lịch tương đối ngắn ( không quá 1-2 ngày ), vì sự hạn chế của đối tượng người tiêu dùng du lịch, trừ một vài trường hợp ngoại lệ như điểm du lịch với tính năng chữa bệnh hay nhà nghỉ của cơ quan . Theo luật du lịch Nước Ta ( 2005 ) : “ Điểm du lịch là nơi có tài nguyên du lịch mê hoặc, Giao hàng nhu yếu thăm quan của hành khách ” . Các điều kiện kèm theo để được công nhận là điểm du lịch như sau : Đối với điểm du lịch Quốc gia : - Điểm du lịch có tài nguyên du lịch đặc biệt quan trọng mê hoặc so với nhu yếu du lịch thăm quan của hành khách . - Có kiến trúc và dịch vụ du lịch thiết yếu, có năng lực bảo vệ ship hàng tối thiểu 100.000 lượt khách du lịch thăm quan mỗi năm . Đối với điểm du lịch địa phương : - Có tài nguyên du lịch mê hoặc so với nhu yếu thăm quan của khách du lịch . - Có kiến trúc và dịch vụ thiết yếu, có năng lực bảo vệ ship hàng tối thiểu 10.000 lượt khách mỗi năm .

b. Trung tâm du lịch.

- Trung tâm du lịch là sự tích hợp chủ quyền lãnh thổ của nhiều điểm du lịch, hay nói cách khác tỷ lệ điểm du lịch trên chủ quyền lãnh thổ tương đối sum sê . - Đặc trưng của TT du lịch là nguồn tài nguyên du lịch tương đối tập trung chuyên sâu và được khai thác một cách cao độ .

- Trung tâm du lịch có cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỷ thuật tương đối đầy đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng  để đón, phục vụ và lưu khách lại trong một thời gian dài

- Trung tâm du lịch có năng lực tạo vùng rất cao, nó tạo nên bộ khung để cho vùng du lịch hình thành và tăng trưởng. Nói cách khác, đây là cực để hút những chủ quyền lãnh thổ lân cận vào phạm vi ảnh hưởng của vùng . - Có quy mô diện tích quy hoạnh nhất định, gồm có những điểm du lịch phối hợp với những điểm dân cư và thiên nhiên và môi trường xung quanh. Trung tâm du lịch có diện tích quy hoạnh tương tự với chủ quyền lãnh thổ cấp tỉnh hay một thành phố thường trực tỉnh . Có 2 loại TT du lịch : Trung tâm có ý nghĩa Quốc gia ( TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Huế, Thành Phố Đà Nẵng … ) và TT có ý nghĩa địa phương ( Phong nha-kẽ bang, Đà Lạt … ) . c. Tiểu vùng du lịch . - Tiểu vùng du lịch là tập hợp những điểm du lịch và TT du lịch ( nếu có ) . - Về quy mô, tiểu vùng du lịch bao trùm chủ quyền lãnh thổ một vài tỉnh và sự xê dịch về diện tích quy hoạnh giữa những tiểu cùng khá lớn . - Tiều vùng du lịch có 2 loại : Tiểu vùng du lịch đã hình thành ( còn gọi tiểu vùng trong thực tiễn ) và tiểu vùng du lịch đang hình thành ( tiểu vùng du lịch tiềm năng ). Giữa 2 tiểu vùng này có sự chênh lệch đáng kể về trình độ tăng trưởng. Loại tiểu vùng thứ nhất tập trung chuyên sâu nhiểu loại tài nguyên và được khai thác can đảm và mạnh mẽ ; loại thứ hai hoàn toàn có thể có tài nguyên tuy nhiên do những nguyên do nhất định, tiềm năng chưa có điều kiện kèm theo để trở thành hiện thực .

d. Á vùng du lịch.

- Á vùng du lịch được xem là cấp trung gian giữa tiểu vùng du lịch và vùng du lịch. Á vùng du lịch là tập hợp những điểm, TT ( nếu có ) và những tiểu vùng du lịch thành một thể thống nhất . - Á vùng du lịch có mức độ tổng hợp cao về hạ tầng, vật chất kỷ thuật, thông số kỹ thuật hoạt động giải trí du lịch cao và chủ quyền lãnh thổ to lớn . - Sự hình thành và tăng trưởng á vùng du lịch nhờ vào rất nhiều yếu tố. Có thể có trong một số ít vùng du lịch, sự phân hóa chủ quyền lãnh thổ chưa dẫn đến hình thành Á vùng du lịch, trong trường hợp đó mạng lưới hệ thống phân vị thực sự chỉ có 4 cấp : Điểm du lịch-trung tâm du lịch-tiểu vùng du lịch-vùng du lịch .

e. Vùng du lịch.

- Đây là cấp cao nhất trong mạng lưới hệ thống phân vị. Vùng du lịch là sự tích hợp chủ quyền lãnh thổ của những á vùng ( nếu có ), tiểu vùng, TT và điểm du lịch với những đặc trưng riêng về số lượng và chất lượng . - Nét đặc trưng quan trọng của vùng du lịch chính là tính chuyên môn hóa cao, làm cho vùng khác hẳn với những vùng khác .

- Về phương diện lãnh thổ, vùng du lịch có diện tích rất lớn bao gồm nhiều tỉnh

- Vùng du lịch gồm 2 loại : Vùng du lịch tiềm năng và vùng du lịch đã hình thành . Như vậy, Ngoài cách phân vị như trên. Theo luật du lịch Nước Ta ( 2005 ) : Ở quy mô nhỏ hơn như cấp tỉnh hoặc cấp thành phố thường trực TW còn có : Khu du lịch, đô thị du lịch và tuyến du lịch .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.