Các vùng biển của quốc gia

Theo công ước, mỗi vương quốc ven biển có năm vùng biển gồm có : nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng độc quyền kinh tế tài chính và thềm lục địa .

sJx0LQTf.jpgPhóng to
Các vùng biển của Việt Nam – Đồ họa: V.Cường

Dựa vào những pháp luật của công ước, vương quốc ven biển xác lập ra đường cơ sở để từ đó làm cơ sở xác lập khoanh vùng phạm vi của những vùng biển thuộc chủ quyền lãnh thổ và quyền tài phán vương quốc .
1. Nội thủy

Điều 8 của công ước Luật biển năm 1982 quy định nội thủy là toàn bộ vùng nước tiếp giáp với bờ biển và nằm phía trong đường cơ sở dùng để tính chiều rộng của lãnh hải. Tại nội thủy, quốc gia ven biển có chủ quyền hoàn toàn và tuyệt đối như đối với lãnh thổ đất liền của mình.

2. Lãnh hải
Lãnh hải là vùng biển nằm ngoài đường cơ sở. Chiều rộng tối đa của lãnh hải là 12 hải lý ( điều 3 công ước ). Các vương quốc ven biển có chủ quyền lãnh thổ so với lãnh hải của mình. Chủ quyền so với đáy biển và lòng đất dưới đáy biển của lãnh hải là tuyệt đối. Chủ quyền so với vùng trời phía trên lãnh hải cũng là tuyệt đối. Tuy nhiên, chủ quyền lãnh thổ ở đây không được tuyệt đối như trong nội thủy vì ở lãnh hải của vương quốc ven biển, tàu thuyền của những vương quốc khác được quyền qua lại không gây hại .
3. Vùng tiếp giáp lãnh hải
Vùng tiếp giáp lãnh hải là vùng biển nằm ngoài và sát với lãnh hải. Chiều rộng của vùng tiếp giáp lãnh hải cũng không quá 12 hải lý. Quốc gia ven biển có quyền thi hành sự trấn áp thiết yếu nhằm mục đích ngăn ngừa những vi phạm so với những luật và lao lý về thủy quân, thuế khóa, nhập cư hay y tế trên chủ quyền lãnh thổ hay trong lãnh hải của mình ; và trừng trị những vi phạm những luật và lao lý nói trên xảy ra trên chủ quyền lãnh thổ hay trong lãnh hải của mình ( điều 33 công ước ) .

4. Vùng đặc quyền kinh tế

Đó là vùng biển nằm phía ngoài lãnh hải và có chiều rộng 200 hải lý tính từ đường cơ sở ( vì lãnh hải 12 hải lý nên thực ra vùng độc quyền kinh tế tài chính có 188 hải lý ). Trong vùng độc quyền kinh tế tài chính thì vương quốc ven biển có quyền chủ quyền lãnh thổ về kinh tế tài chính và quyền tài phán. Quyền chủ quyền lãnh thổ về kinh tế tài chính gồm có những quyền so với khai thác tài nguyên sinh vật ( điều 62 ), tài nguyên không sinh vật của cột nước bên trên đáy biển, của đáy biển và lòng đất dưới đáy biển. Hoạt động khai thác tài nguyên trên vùng độc quyền kinh tế tài chính đem lại quyền lợi cho vương quốc ven biển như khai thác nguồn năng lượng nước, hải lưu, gió …
Mọi tổ chức triển khai, cá thể quốc tế muốn khai thác tài nguyên trên vùng độc quyền kinh tế tài chính phải có sự xin phép và đồng ý chấp thuận của vương quốc ven biển .
Quyền tài phán trên vùng độc quyền kinh tế tài chính của vương quốc ven biển gồm có quyền lắp ráp, sửa chữa thay thế những hòn đảo tự tạo, khu công trình, thiết bị trên biển ; quyền điều tra và nghiên cứu khoa học biển ; quyền bảo vệ thiên nhiên và môi trường .

5. Thềm lục địa

Thềm lục địa của vương quốc ven biển là phần đáy biển và lòng đất dưới đáy biển nằm bên ngoài lãnh hải của vương quốc ven biển. Thềm lục địa của vương quốc ven biển rộng tối thiểu 200 hải lý ( kể cả khi thềm lục địa trong thực tiễn hẹp hơn 200 hải lý ). Các vương quốc ven biển có quyền chủ quyền lãnh thổ so với việc thăm dò, khai thác, bảo vệ nguồn tài nguyên vạn vật thiên nhiên ở thềm lục địa của mình. Cần quan tâm quyền chủ quyền lãnh thổ so với thềm lục địa mang tính độc quyền ở chỗ nếu vương quốc đó không thăm dò, khai thác thì cũng không ai có quyền khai thác tại đây nếu không được sự đồng ý chấp thuận của vương quốc ven biển .
Điều cần nhấn mạnh vấn đề là một mặt những vương quốc ven biển được hưởng những quyền tương ứng như đã nêu trên so với những vùng biển của mình, nhưng mặt khác họ có nghĩa vụ và trách nhiệm tôn trọng quyền của những vương quốc ven biển khác .
Ngoài ra, còn có vùng biển quốc tế ( là vùng biển nằm ngoài vùng độc quyền kinh tế tài chính của những vương quốc ven biển ). Ở vùng biển quốc tế, những vương quốc đều có quyền tự do hàng hải, tự do hàng không, đặt dây cáp và ống ngầm, đánh bắt cá cá, điều tra và nghiên cứu khoa học … nhưng phải tôn trọng quyền lợi của những vương quốc khác cũng như phải tuân thủ những lao lý có tương quan của công ước Luật biển năm 1982 ; và đáy biển quốc tế ( hay còn gọi là đáy đại dương ) là di sản chung của trái đất và không vương quốc nào có quyền yên cầu chủ quyền lãnh thổ hay những quyền chủ quyền lãnh thổ ở đáy biển quốc tế, kể cả tài nguyên ở đó .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.