Hệ thống du lịch (Tourism system) trong địa lí du lịch là gì?

Hệ thống du lịch ( tiếng Anh : Tourism system ) gồm có ba phân hệ là phân hệ điểm cấp khách hay điểm gửi khách, phân hệ điểm đến và phân hệ dòng khách .Hệ thống du lịch (Tourism system) trong địa lí du lịch là gì?  - Ảnh 1.Hình minh họa ( Nguồn : studeersnel.nl )

Hệ thống du lịch

Khái niệm

Hệ thống du lịch trong tiếng Anh gọi là: Tourism system.

Hệ thống du lịch gồm ba yếu tố cơ bản, đó là: nơi xuất phát của khách du lịch (nơi phát sinh); nơi đến của khách du lịch và các tuyến du lịch nối giữa nơi đi với nơi đến. 

Đặc điểm

Trong những khu công trình nghiên cứu và điều tra về địa lí du lịch và du lịch của những tác giả phương tây cũng đề cập nhiều đến ” Hệ thống du lịch “. Phổ biến nhất là quan điểm về Hệ thống du lịch trên của Leiper ( 1979 ), Boniface và Cooper ( 1995 ) và nhiều nhà địa lí phuong Tây khác cũng san sẻ quan điểm này .Như vậy theo tiếp cận của những học giả phương Tây, hệ thống du lịch gồm có ba phân hệ là phân hệ điểm cấp khách hay điểm gửi khách, phân hệ điểm đến và phân hệ dòng khách .

– Nơi phát sinh khách du lịch chính là nơi ở thường xuyên của họ, nơi các chuyến du lịch bắt đầu và kết thúc. 

Vấn đè cần chăm sóc ở dây là những yếu tố làm phát sinh nhu yếu du lịch : vị trí địa lí, những đặc thù dân cư, kinh tế tài chính xã hội của khu vực. Đây chính là thị trường du lịch và là nơi cần triển khai những hoạt động giải trí marketing du lịch .

Phân hệ cầu du lịch là nhân tố cơ bản của hệ thống. Nó là động lực của hoạt động du lịch. Những đặc điểm của phân hệ này là số lượng và cấu trúc nhu cầu của khách du lịch, tính chọn lựa và địa lí nhu cầu du lịch, tính thời vụ và tính đa dạng trong nhu cầu của khách du lịch.

– Điểm gửi khách là nơi có cầu du lịch. Cụ thể hơn, đây là nơi người dân có nhu cầu đi tham quan du lịch và có khả năng tài chính để chi cho nhu cầu đó. Cũng có thể định nghĩa điểm gửi khách là nơi khách xuất phát và quay trở lại sau chuyến đi. Trên bình diện quốc tế, điểm gửi khách thường tập trung ở những nước phát triển. 

Trong khoanh vùng phạm vi một vương quốc, những đô thị lớn thường là những điểm gửi khách chính. Có nhiều yếu tố ” đẩy ” dân cư đi du lịch như sức ép đời sống, ô nhiễm môi trường tự nhiên, sự eo hẹp, đông đúc, nhận thức của dân cư …

– Điểm đến du lịch (hay điểm du lịch) thường là nơi có khả năng thu hút khách du lịch thông qua tài nguyên du lịch, sự kiện đặc biệt, cơ sở vật chất kĩ thuật du lịch, chính sách khuyến mãi… 

Lực hút của điểm đến được xác lập là tính dễ tiếp cận, sự mê hoặc, độc lạ của tài nguyên du lịch, sự tiện lợi của cơ sở vật chất kĩ thuật du lịch, Ngân sách chi tiêu mê hoặc hay một sự kiện tự nhiên, văn hóa truyền thống, tôn giáo, chính trị, thể thao … đặc biệt quan trọng nào đó .

Phân hệ cung du lịch bao gồm 3 yếu tố chính đó là tài nguyên du lịch, cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kĩ thuật du lịch và nhà cung ứng du lịch.

– Phân hệ thứ ba là phân hệ dòng khách. Đây là hệ quả tự tương tác không gian giữa sức hút của điểm đến và sức đẩy của điểm gửi khách. Giữa điểm gửi khách và điểm đến có một thế năng. 

Thế năng này được tạo bởi sự độc lạ khoảng trống trong quan hệ kinh tế tài chính du lịch. Tại điểm gửi khách Open cầu du lịch về một mô hình du lịch nào đó. Tại điểm khác có những điều kiện kèm theo phân phối nhu yếu như tài nguyên vạn vật thiên nhiên, tổ chức triển khai và dịch vụ du lịch …

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Địa lí Du lịch, Trần Đức Thanh, Trần Thị Mai Hoa, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.