Chi phí của doanh nghiệp du lịch – khách sạn là gì? Phân loại

Chi phí của doanh nghiệp du lịch – khách sạn là biểu lộ bằng tiền hàng loạt những hao phí lao động xã hội thiết yếu ( lao động sống và lao động vật hoá ) phát sinh trong quy trình triển khai những tính năng của doanh nghiệp .Chi phí của doanh nghiệp du lịch – khách sạn là gì? Phân loại - Ảnh 1.Hình minh hoạ ( Nguồn : slimstock )

Chi phí của doanh nghiệp du lịch – khách sạn

Khái niệm

Chi phí trong tiếng Anh được gọi là Cost.

Chi phí của doanh nghiệp du lịch – khách sạn là biểu hiện bằng tiền toàn bộ những hao phí lao động xã hội cần thiết (lao động sống và lao động vật hoá) phát sinh trong quá trình thực hiện các chức năng của doanh nghiệp.

Phân loại chi phí trong doanh nghiệp du lịch – khách sạn

Đặc điểm của chi phí kinh doanh thương mại du lịch – khách sạn có tính phức tạp. Do vậy, để tăng cường hạch toán kinh tế tài chính, tạo điều kiện kèm theo nâng cao quản lí kinh doanh thương mại, phấn đấu tiết kiệm chi phí chi phí, tất cả chúng ta cần phải có sự phân loại chi phí .

– Căn cứ vào nghiệp vụ kinh doanh

Chi phí trong doanh nghiệp du lịch – khách sạn gồm có :

+ Chi phí của nghiệp vụ kinh doanh ăn uống: là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ những hao phí lao động xã hội cần thiết để tổ chức sản xuất lưu thông và tổ chức tiêu dùng các sản phẩm ăn uống.

+ Chi phí của nghiệp vụ kinh doanh lưu trú: là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ những hao phí lao động xã hội cần thiết để phục vụ khách nghỉ trọ tại các cơ sở kinh doanh lưu trú.

+ Chi phí của nghiệp vụ hướng dẫn du lịch: là biểu hiện bằng tiền những hao phí lao động xã hội cần thiết phát sinh trong quá trình phục vụ khách du lịch.

+ Chi phí các dịch vụ khác: như dịch vụ dancing, karaoke, massages, đổi tiền, điện thoại, mua vé máy bay…

– Căn cứ vào nội dung kinh tế của chi phí

( Các yếu tố của quy trình lao động )Bao gồm :+ Chi trả tiền lương cho cán bộ nhân viên cấp dưới trong doanh nghiệp+ Chi trả về cung ứng lao vụ cho những ngành kinh tế tài chính khác như : chi phí điện, nước, chi phí luân chuyển, thuê gia tài cố định và thắt chặt …

+ Hao phí về vật tư trong kinh doanh

+ Hao hụt về hàng hoá, nguyên vật liệu trong quy trình luân chuyển dữ gìn và bảo vệ, chế biến và tiêu thụ+ Các khoản chi phí khác như : trả lãi tiền vay ngân hàng nhà nước, bảo hiểm xã hội, …

– Căn cứ vào tính chất biến động của chi phí

+ Chi phí bất biến: là những khoản chi phí không thay đổi hay ít thay đổi khi mức doanh thu thay đổi.

+ Chi phí khả biến: là những khoản chi phí luôn biến động theo sự biến động của mức doanh thu.

– Căn cứ theo yêu cầu của công tác quản lí

+ Chi phí luân chuyển bốc vác+ Chi phí dữ gìn và bảo vệ, tinh lọc, đóng gói vỏ hộp+ Chi phí khấu hao gia tài cố định và thắt chặt+ Chi phí trừ dần công cụ lao động nhỏ là giá trị phân chia công cụ lao động nhỏ dùng trong mua, bán, dữ gìn và bảo vệ nguyên vật liệu hàng hoá trong chế biến, ship hàng khách .+ Lãi phải trả ngân hàng nhà nước và những đối tượng người dùng khác+ Hao hụt nguyên vật liệu, hàng hoá định mức+ Bảo hiểm xã hội

+ Các khoản chi phí trực tiếp khác cần thiết cho quá trình phục vụ khách

+ Tiền lương của cán bộ công nhân viên+ Chi phí quản lí hành chính

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Kinh tế Du lịch Khách sạn, Định Thị Thư, NXB Hà Nội, 2005)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.