Thể lệ cuộc thi

Cuộc thi “Sáng tác lời mới cho làn điệu dân ca và nhạc cổ truyền về phòng chống thiên tai” do Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai phát động tổ chức hướng đến chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Phòng chống thiên tai Việt Nam 22/5/2021.