Thông tin liên hệ
 
Bạn vui lòng điền thông tin:
Vụ Quản lý Thiên tai cộng đồng - Tổng cục Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
  • Trụ sở: Nhà A4, số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: 024.37335804
  • Fax: 024.37335701
  • Email: pcttvietnam@mard.gov.vn