Danh mục tác phẩm

Tác phẩm tiêu biểu về Tuyên truyền & Phòng chống thiên tai

Tên tác phẩm: Hò Ví Dặm

Mục tiêu tuyên truyền: Giúp học sinh đi học an toàn vào mùa mưa lũ

Nội dung tuyên truyền: Mùa mưa lũ về, con đường đến trường – “đường đi tìm con chữ” của các em học sinh, nhất là học sinh tiểu học, mầm non (độ tuổi nhỏ)… gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm.

Xem chi tiết

video