Đăng ký dự thi

#Gửi tác phẩm dự thi trực tuyến

MARD-2021

Cuộc thi “Sáng tác lời mới cho làn điệu dân ca và nhạc cổ truyền về phòng chống thiên tai” do Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai phát động tổ chức hướng đến chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Phòng chống thiên tai Việt Nam 22/5/2021

Xem thêm về thể lệ cuộc thi (Kèm theo Phụ lục số 66/2020/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Văn phòng chỉ đạo phòng, chống thiên tai.)

I. Thông tin người nộp hồ sơ

Tên đơn vị *
Họ tên người nộp *
Số điện thoại *
Địa chỉ email *
Địa chỉ người nộp *

II. Thông tin tác phẩm

# Tiêu đề đính kèm Trạng thái  
{{index + 1}} Files {{item.TenVanBan}}

III. Thông tin tác giả

Tên tác phẩm
Tên tác giả *
Ca sĩ thể hiện *
Tên ca khúc dân ca và nhạc cổ truyền được viết lời mới

IV. Hình thức gửi tác phẩm bổ xung

Gửi EMS theo địa chỉ
Nộp trực tiếp
Qua Email
  hoặc Thực hiện lại

Ban tổ chức & Đối tác đồng hành cùng cuộc thi

When workers unite, they make things better for everyone.